Press
@ITF_fund: We thank one of our greatest friends Amb @SeanOReganIRL @IrlEmbLjubljana for his contirbution to ITF and wish him a… https://t.co/9VyW81k3vk
@ITF_fund: ITF se iskreno zahvaljuje VP Grmeku @SLOinBIH za nepogrešljivo pomoč pri delovanju ITF v #BiH in mu želi uspešno na… https://t.co/lCEr3IaWOm
@ITF_fund: Broadening our knowledge on ammunition effects on the #environment in Bucharest, #Romania, organised by #STO @NATO https://t.co/dV54QIEMdi
@ITF_fund: ITF is advancing with a project in #Colombia w/ @theGICHD helping @daicma establish a team of Quality Managers… https://t.co/CFgcwdSqFy
@ITF_fund: We are expanding our activities in #Albania! Albanian MoD and ITF signed an agreement on conventional weapons destr… https://t.co/34lGGKedfR
@ITF_fund: Any guesses what we are up to this time? First glimpse coming in a week or two. https://t.co/6AXF69hGxx
@ITF_fund: Presenting the final report of a project enabling scholarships for 23 landmine/UXO victims in #BIH to H. E. Esen Al… https://t.co/nIMkGcBGk2

Delovni obisk predstavnikov ITF-a v Bruslju

24.02.2003
Predstavniki Mednarodne ustanove-fundacije za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) so danes odpotovali na dvodnevni obisk v Bruselj. Na delovnih sestankih se bodo sestali s predstavniki belgijskega ministrstva za zunanje zadeve ter predstavniki Evropske unije in NATO-a. Sre?anje s predstavniki Belgije in Evropske komisije bo namenjeno predvsem dosedanjim donacijam ITF-u in prihodnjem sodelovanju, medtem, ko bodo pogovori v severno-atlantskem zavezništvu tekli predvsem o vlogi ITF-a pri lociranju in odstranitvi velikih avio bomb na obmo?jih okoli Srbije in ?rne gore. Belgija je do danes v ITF za razminiranje v Bosni in Hercegovini prispevala 113.000,00 USD, Evropska unija pa dve donaciji v skupni višini 4,5 milijona evrov.

 

Po tem, ko je EU novembra lani sprejela novo strategijo o protiminskem delovanju, se za skupne projekte odpirajo številne nove možnosti. ITF je sicer v tem trenutku že najve?ja implementacijska agencija za financiranje programov razminiranja za EU v regiji JV Evrope. ITF je s sredstvi donacije EU razvil in izgradil Geografskegi informacijski sistem (GIS), ki bo pripomogel k boljšemu pregledu stanja minsko onesnaženega ozemlja na podro?ju JV Evrope. Omogo?al bo dostop do zemljevidov minskih polj, mest nesre? in o?iš?enega ozemlja preko svetovnega spleta ter s tem zagotovil ve?jo transparentnost delovanja na podro?ju razminiranja tudi za donatorje.

Del sredstev je EU namenila za razminiranje obmejnih podro?ij med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Dela so potekala predvsem na obrežjih reke Save, ki razmejuje obe državi. ITF je o?istil 249.164 kvadratnih metrov minsko onesnaženega ozemlja na Hrvaškem in 252.545 kvadratnih metrov ozemlja v Bosni in Hercegovini. Na celotnem obmo?ju je našel 192 min in 38 neeksplodiranih ubojnih sredstev.

Tudi preostala sredstva v vrednosti 2,5 milijonov evrov, kar je bila vrednost druge donacije, so bila namenjena razminiranju obmejnih podro?ij med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško, Hrvaško ter Srbijo in ?rno goro ter tromeje med Hrvaško, Madžarsko ter Srbijo in ?rno goro. V sklopu nadaljevanja projekta na obrežjih reke Save je bilo v letu 2002 ve? kot 840 000 kvadratnih metrov ozemlja in najdenih 444 min in 101 neeksplodirano ubojno sredstvo. Na obmejnem projektu med Hrvaško in Srbijo in ?rno goro (?rno goro) je bilo o?iš?enega ve? kot 166.000 kvadratnih metrov ozemlja ter najdenih 107 min in 2 neekslodirana ubojna sredstva ter na omenjenem tromejnem projektu 242.600 kvadratnih metrov ozemlja in najdene 304 mine.

Del sredstev je EU namenila za vzpostavitev centra za razminiranje v Srbiji in ?rni gori ter za podporo albanskemu Centru za razminiranje kakor tudi za usposabljanje strokovnjakov na podro?ju razminiranja iz držav JV Evrope.