Press
@ITF_fund: Danes hlačnice vihamo na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Tudi ti zavihaj hlačnico in #PosodiSvojoNogo s študentsk… https://t.co/P1lbrR3rSN
@ITF_fund: V letu 2015 so mine in eksplozivni ostanki vojne poškodovali 6.461 ljudi, od tega jih je 1.672 izgubilo življenje.… https://t.co/FCMDCwrrQ0
@ITF_fund: Zavihaj hlačnico + objavi sliko s #PosodiSvojoNogo = 1€ za rehabilitacijo žrtve konfliktov --->… https://t.co/JUVbRSLb3K
@ITF_fund: Danes smo hlačnice vihali na Pravni fakulteti v Ljubljani s študentsko skupino #panda. Hvala vsem, ki ste sodeloval… https://t.co/OIxIGCils2
@ITF_fund: .@MofaJapan_en allocating additional funds to @ITF_fund intended for release of 295,638 m² of mine-contaminated lan… https://t.co/k1JVJ6p32T
@ITF_fund: Napačen korak lahko obrne življenje na glavo. S svojim dejanjem lahko pripomoreš k novim in varnim korakom.… https://t.co/oGbpEACqso
@ITF_fund: Zavihaj hlačnico + objavi sliko s #PosodiSvojoNogo = 1€ za rehabilitacijo žrtve konfliktov --->… https://t.co/QIkXkDeMhV

Delovni obisk predstavnikov ITF-a v Bruslju

24.02.2003
Predstavniki Mednarodne ustanove-fundacije za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) so danes odpotovali na dvodnevni obisk v Bruselj. Na delovnih sestankih se bodo sestali s predstavniki belgijskega ministrstva za zunanje zadeve ter predstavniki Evropske unije in NATO-a. Sre?anje s predstavniki Belgije in Evropske komisije bo namenjeno predvsem dosedanjim donacijam ITF-u in prihodnjem sodelovanju, medtem, ko bodo pogovori v severno-atlantskem zavezništvu tekli predvsem o vlogi ITF-a pri lociranju in odstranitvi velikih avio bomb na obmo?jih okoli Srbije in ?rne gore. Belgija je do danes v ITF za razminiranje v Bosni in Hercegovini prispevala 113.000,00 USD, Evropska unija pa dve donaciji v skupni višini 4,5 milijona evrov.

 

Po tem, ko je EU novembra lani sprejela novo strategijo o protiminskem delovanju, se za skupne projekte odpirajo številne nove možnosti. ITF je sicer v tem trenutku že najve?ja implementacijska agencija za financiranje programov razminiranja za EU v regiji JV Evrope. ITF je s sredstvi donacije EU razvil in izgradil Geografskegi informacijski sistem (GIS), ki bo pripomogel k boljšemu pregledu stanja minsko onesnaženega ozemlja na podro?ju JV Evrope. Omogo?al bo dostop do zemljevidov minskih polj, mest nesre? in o?iš?enega ozemlja preko svetovnega spleta ter s tem zagotovil ve?jo transparentnost delovanja na podro?ju razminiranja tudi za donatorje.

Del sredstev je EU namenila za razminiranje obmejnih podro?ij med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Dela so potekala predvsem na obrežjih reke Save, ki razmejuje obe državi. ITF je o?istil 249.164 kvadratnih metrov minsko onesnaženega ozemlja na Hrvaškem in 252.545 kvadratnih metrov ozemlja v Bosni in Hercegovini. Na celotnem obmo?ju je našel 192 min in 38 neeksplodiranih ubojnih sredstev.

Tudi preostala sredstva v vrednosti 2,5 milijonov evrov, kar je bila vrednost druge donacije, so bila namenjena razminiranju obmejnih podro?ij med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško, Hrvaško ter Srbijo in ?rno goro ter tromeje med Hrvaško, Madžarsko ter Srbijo in ?rno goro. V sklopu nadaljevanja projekta na obrežjih reke Save je bilo v letu 2002 ve? kot 840 000 kvadratnih metrov ozemlja in najdenih 444 min in 101 neeksplodirano ubojno sredstvo. Na obmejnem projektu med Hrvaško in Srbijo in ?rno goro (?rno goro) je bilo o?iš?enega ve? kot 166.000 kvadratnih metrov ozemlja ter najdenih 107 min in 2 neekslodirana ubojna sredstva ter na omenjenem tromejnem projektu 242.600 kvadratnih metrov ozemlja in najdene 304 mine.

Del sredstev je EU namenila za vzpostavitev centra za razminiranje v Srbiji in ?rni gori ter za podporo albanskemu Centru za razminiranje kakor tudi za usposabljanje strokovnjakov na podro?ju razminiranja iz držav JV Evrope.