Press
@ITF_fund: Issue 21.1 of the Journal of CWD is out, with the contribution of our colleague Gregor Sančanin. @CISRJMU https://t.co/g4Xl5fZPCa
@ITF_fund: #April weather can always surprise. Snowy Municipality of Ilijaš, Bosnia and Herzegovina. https://t.co/Q9dkhFhBIu
@ITF_fund: In 20 years ITF raised over 411 mio USD of donor funds that enabled it to implement over 3,100 programs and project… https://t.co/6ceYJWJiz9
@ITF_fund: .@ITF_fund is looking forward to join the #MineAction Symposium this year, too! https://t.co/4LuvUjNYhk
@ITF_fund: ITF Annual Report 2016 is out! In 2016, ITF implemented 31 projects in 18 countries and areas:… https://t.co/Aleom8ob3f
@ITF_fund: At @MZZRS for @ITF_fund Board or Advisors Session, chaired by @SeanOReganIRL. Currently on the agenda: ITF Annual R… https://t.co/XZGopAPXhx
@ITF_fund: It's always a pleasure to work with @MineActionHR! #partnerships https://t.co/hblSIGCW09

Druga donacija Evropske Unije

15.02.2002

 

DRUGA DONACIJA EVROPSKE UNIJE MEDNARODNI USTANOVI-FUNDACIJI ZA RAZMINIRANJE IN POMO? ŽRTVAM MIN (ITF)

Evropska unija je znesek druge donacije v višini 2,5 milijona evrov namenila za razminiranje minsko onesnaženih podro?ij JV Evrope
 
(Ljubljana, 14. februar 2002)
 
Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) je prejela že drugo donacijo Evropske unije, tokrat v višini 2,5 milijona evrov. Sporazum o donaciji sta v prostorih Centra Evropa, informacijskega centra Delegacije evropske komisije v Sloveniji, podpisala veleposlanik Eric van der Linden, vodja Delegacije evropske komisije v Sloveniji, in mag. Jernej Cimperšek, direktor ITF-a. Tokratna donacija Evropske unije je namenjena predvsem razminiranju minsko onesnaženih obmejnih obmo?ij na podro?ju JV Evrope, natan?neje, razminiranju meja med Bosno in Hercegovino, Hrvaško in ZR Jugoslavijo. Prva donacija v višini 2 milijonov evrov je bila namenjena za razvoj in izgradnjo Geografskega informacijskega sistema (GIS) ter za razminiranje obmejnih projektov med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Skupaj je Evropska unija skladu donirala sredstva v višini 4,5 milijona evrov.

 

Dobršen del razminiranja s sredstvi prve donacije je potekal na obrežjih reke Save. V sklopu projekta razminiranja je ITF tako o?istil 174.164 kvadratnih metrov minsko onesnaženega ozemlja na Hrvaškem in 252.545 kvadratnih metrov ozemlja v Bosni in Hercegovini. Na celotnem obmo?ju je našel ve? kot 180 min in 20 neeksplodiranih ubojnih sredstev. Nadaljnjih 75.000 kvadratnih metrov na Hrvaškem bo o?iš?enih do konca marca 2002. Pomembno vlogo v procesu nadaljnjega razminiranja bo imel tudi GIS, saj bo pripomogel k boljšemu pregledu stanja minsko onesnaženega ozemlja na podro?ju JV Evrope in omogo?il ve?jo transparentnost delovanja na podro?ju razminiranja za vse dosedanje in bodo?e donatorje. Omogo?al bo namre? dostop do zemljevidov minskih polj, mest nesre? in o?iš?enega ozemlja preko svetovnega spleta.

Del sredstev druge donacije Evropske unije bo ob že omenjenem razminiranju mejnih obmo?ij namenjen tudi ?iš?enju ozemelj onesnaženih z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi v ZR Jugoslaviji, za podporo albanskemu Centru za razminiranje ter za usposabljanje strokovnjakov iz držav JV Evrope v Izobraževalnem centru za zaš?ito in reševanje na Igu. Mine so namre? še vedno velik destabilizacijski faktor v regiji JV Evrope, saj zavirajo vrnitev ljudi na njihove domove, s prepre?evanjem dostopa do obdelovalnih površin in infrastrukture pa tudi obnovo in razvoj. V tej lu?i je podpora EU regionalnemu pristopu razminiranja še bolj pomembna, saj prispeva k izgradnji zaupanja in razvoju regije, ki je bila do nedavnega pri?a krvavim konfliktom.