Press
@ITF_fund: V letu 2015 so mine in eksplozivni ostanki vojne poškodovali 6.461 ljudi, od tega jih je 1.672 izgubilo življenje.… https://t.co/FCMDCwrrQ0
@ITF_fund: Zavihaj hlačnico + objavi sliko s #PosodiSvojoNogo = 1€ za rehabilitacijo žrtve konfliktov --->… https://t.co/JUVbRSLb3K
@ITF_fund: Danes smo hlačnice vihali na Pravni fakulteti v Ljubljani s študentsko skupino #panda. Hvala vsem, ki ste sodeloval… https://t.co/OIxIGCils2
@ITF_fund: We join Ireland on #StPatricksDay celebration & thank @Irskaambasada for their invaluable partnership and support with #PosodiSvojoNogo
@ITF_fund: .@MofaJapan_en allocating additional funds to @ITF_fund intended for release of 295,638 m² of mine-contaminated lan… https://t.co/k1JVJ6p32T
@ITF_fund: Napačen korak lahko obrne življenje na glavo. S svojim dejanjem lahko pripomoreš k novim in varnim korakom.… https://t.co/oGbpEACqso
@ITF_fund: Zavihaj hlačnico + objavi sliko s #PosodiSvojoNogo = 1€ za rehabilitacijo žrtve konfliktov --->… https://t.co/QIkXkDeMhV

Francija namenila 35.000 EUR študentom ortopedske tehnike iz JV Evrope

18.11.2004

Francija nadaljuje s podporo minsko prizadetim državam JV Evrope

FRANCIJA 35.000 EVROV PREKO ITF-A NAMENILA ŠTUDENTOM ORTOPEDSKE TEHNIKE IZ JV EVROPE

Usposabljanje kadrov, ki bodo skrbeli za žrtve min tam, od koder prihajajo, postaja vse pomembnejša naloga ITF-a.

 

(Ljubljana, 18.11.2004) Mednarodna ustanova - fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF), ki jo vodi Slovenija, je prejela novo, že šesto donacijo Republike Francije. Sporazum o donaciji v višini 35.000 evrov sta danes v prostorih francoske rezidence v Ljubljani podpisala Nj. Eks. gospa Dominique Gazuy, veleposlanica Republike Francije v Sloveniji, in Dorijan Marši?, direktor ITF-a. S tokratno donacijo nadaljujejo podporo šolanju petim študentom ortopedske tehnike iz regije JV Evrope na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani. Podpora usposabljanju kadrov iz minsko prizadetih držav je pomemben program ITF-a. Fundacija namre? želi prispevati k temu, da se lokalni strokovnjaki ?im bolj usposobijo in težave žrtev min rešujejo predvsem tam, od koder prihajajo.

Republika Francija je do sedaj ITF-u za razli?ne aktivnosti razminiranja in pomo?i žrtvam min vklju?no z današnjo donacijo prispevala že ve? kot 400.000 evrov. Tokratna donacija predstavlja nadaljevanje podpore študiju ortopedske tehnike na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani, katero je Francija pri?ela z donacijo v višini 45.000 evrov že v letu 2002. Študij petih študentov ortopedske tehnike – trije iz Bosne in Hercegovine, ter po eden iz Hrvaške in Makedonije – se je pri?el v študijskem letu 2002/2003. Trenutno so vsi študentje vpisani v 3. letnik omenjega študija. S ponovno francosko donacijo in ameriškim sistemom dopolnjevanja sredstev bodo v študijskem letu 2005/2006 šolanje lahko zaklju?ili.

Nj. Eks. gospa Dominique Gazuy, veleposlanica Republike Francije v Sloveniji, je ob tem povedala: »Francija se je odlo?ila, da bo še naprej podpirala izobraževanje študentov iz regije JVE v Sloveniji, saj le-ti v svojih državah nimajo možnosti pridobivanja tako pomembnega znanja, kot je izdelava protez in ortopedske tehnike. Strokovnjakov tega profila v regiji zelo primanjkuje in upamo, da bo tudi z našo pomo?jo življenje žrtev min v deželah, kjer živijo, olajšano.«

Dorijan Marši?, direktor ITF-a, pa je dodal: »Šolanje strokovnjakov, ki bodo znanje prenesli v svoje države, spada v program usposabljanja na podro?ju pomo?i žrtvam min, ki v okviru dejavnosti ITF-a pridobiva vse ve?ji pomen. V letu 2003 je bilo zanje porabljenih 15 odstotkov vseh sredstev, letos pa že 19,5 odstotka. Tudi ponovna donacija Francije potrjuje, da donatorji zaupajo v naše delovanje in da smo na pravi poti.«