Press
@ITF_fund: Ambassador Bergant and Mr Mulić, Directorate for Emergency Management, discuss the needs in #Montenegro and future… https://t.co/NAQ5jv3JQ1
@ITF_fund: Representing the colours of @ITF_fund at @MZZRS marking 25 years of Slovenian membership at the @UN https://t.co/K2G9tOtXb5
@ITF_fund: Our colleague Iztok at #AfricaDay presenting Early Warning and Response Directorate project with @ecowas_cedeao… https://t.co/cuWz2sbfJL
@ITF_fund: Thanks to @SLOinUSA and @SLOinCAN for assistance before and during our visit in #USA and #Canada!
@ITF_fund: Very glad to have the opportunity to exchange views with @BobNaultMP on mine action, especially in key countries li… https://t.co/9NQ7bgJtPN
@ITF_fund: It was wonderful being back in Canada! Thank you to @CanadaFP for support so far & discussion on possibilities for… https://t.co/hahScRJcUg

Imenovan novi direktor ITF

24.11.2009

Ljubljana, 24. novembra 2009 – Upravni odbor Mednarodne ustanove – fundacije za razminiranje in pomo? žrtvam min je na svoji 38. redni seji odlo?il, da se gospod Dorijan Marši? imenuje za novega direktorja ITF. Gospod Marši? bo nastopil z delom v ITF s 1.1.2010.

Naloge direktorja ITF vklju?ujejo vodenje ustanove v skladu s smernicami Upravnega odbora, organiziranje in vodenje delovnega procesa, zastopanje in predstavljanje ITF, vodenje finan?nega poslovanja v skladu s sprejetim finan?nim na?rtom in druge naloge, dolo?ene s Statutom ITF. Direktor za svoje delo odgovarja Upravnemu odboru.

ITF (www.itf-fund.si) je humanitarna neprofitna organizacija, ki jo je leta 1998 ustanovila Vlada Republike Slovenije z namenom o?iš?enja minsko onesnaženih obmo?ij v Bosni in Hercegovini. Od tedaj je ITF v skladu z željami donatorjev in podporo slovenske strani svoje delovanje razširil še na druge države v regiji in izven nje, ter na povezana podro?ja, kot so rehabilitacija žrtev min, usposabljanje za razminiranje, ?iš?enje kasetnega streliva in eksplozivnih ostankov vojne, uni?evanje zalog konvencionalnega streliva itd. S pomo?jo ITF je bilo doslej o?iš?eno že skoraj 100 milijonov kvadratnih metrov minsko onesnaženih površin v Jugovzhodni Evropi in okoli 2 milijona kvadratnih metrov površin v Zakavkazju.