Press
@ITF_fund: Ste vedeli, da je v letu 2015 po svetu zaradi min in eksplozivnih ostankov vojne vsak dan v povprečju umrlo ali bil… https://t.co/tqfzBooDd0
@ITF_fund: Glad @ITF_fund was also a topic of this important discussion! #partnership #Colombia #MineAction https://t.co/EKdZ0mXDOn
@ITF_fund: ITF is grateful for Canada's invaluable support for our activities & to @SLOinCAN for promoting our cause!… https://t.co/AC838s9S6W
@ITF_fund: Danes hlačnice vihamo na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Tudi ti zavihaj hlačnico in #PosodiSvojoNogo s študentsk… https://t.co/P1lbrR3rSN
@ITF_fund: V letu 2015 so mine in eksplozivni ostanki vojne poškodovali 6.461 ljudi, od tega jih je 1.672 izgubilo življenje.… https://t.co/FCMDCwrrQ0
@ITF_fund: Zavihaj hlačnico + objavi sliko s #PosodiSvojoNogo = 1€ za rehabilitacijo žrtve konfliktov --->… https://t.co/JUVbRSLb3K
@ITF_fund: Danes smo hlačnice vihali na Pravni fakulteti v Ljubljani s študentsko skupino #panda. Hvala vsem, ki ste sodeloval… https://t.co/OIxIGCils2

Imenovan novi direktor ITF

24.11.2009

Ljubljana, 24. novembra 2009 – Upravni odbor Mednarodne ustanove – fundacije za razminiranje in pomo? žrtvam min je na svoji 38. redni seji odlo?il, da se gospod Dorijan Marši? imenuje za novega direktorja ITF. Gospod Marši? bo nastopil z delom v ITF s 1.1.2010.

Naloge direktorja ITF vklju?ujejo vodenje ustanove v skladu s smernicami Upravnega odbora, organiziranje in vodenje delovnega procesa, zastopanje in predstavljanje ITF, vodenje finan?nega poslovanja v skladu s sprejetim finan?nim na?rtom in druge naloge, dolo?ene s Statutom ITF. Direktor za svoje delo odgovarja Upravnemu odboru.

ITF (www.itf-fund.si) je humanitarna neprofitna organizacija, ki jo je leta 1998 ustanovila Vlada Republike Slovenije z namenom o?iš?enja minsko onesnaženih obmo?ij v Bosni in Hercegovini. Od tedaj je ITF v skladu z željami donatorjev in podporo slovenske strani svoje delovanje razširil še na druge države v regiji in izven nje, ter na povezana podro?ja, kot so rehabilitacija žrtev min, usposabljanje za razminiranje, ?iš?enje kasetnega streliva in eksplozivnih ostankov vojne, uni?evanje zalog konvencionalnega streliva itd. S pomo?jo ITF je bilo doslej o?iš?eno že skoraj 100 milijonov kvadratnih metrov minsko onesnaženih površin v Jugovzhodni Evropi in okoli 2 milijona kvadratnih metrov površin v Zakavkazju.