Press
@ITF_fund: ITF se iskreno zahvaljuje VP Grmeku @SLOinBIH za nepogrešljivo pomoč pri delovanju ITF v #BiH in mu želi uspešno na… https://t.co/lCEr3IaWOm
@ITF_fund: Broadening our knowledge on ammunition effects on the #environment in Bucharest, #Romania, organised by #STO @NATO https://t.co/dV54QIEMdi
@ITF_fund: ITF is advancing with a project in #Colombia w/ @theGICHD helping @daicma establish a team of Quality Managers… https://t.co/CFgcwdSqFy
@ITF_fund: We are expanding our activities in #Albania! Albanian MoD and ITF signed an agreement on conventional weapons destr… https://t.co/34lGGKedfR
@ITF_fund: Any guesses what we are up to this time? First glimpse coming in a week or two. https://t.co/6AXF69hGxx
@ITF_fund: Presenting the final report of a project enabling scholarships for 23 landmine/UXO victims in #BIH to H. E. Esen Al… https://t.co/nIMkGcBGk2
@ITF_fund: ITF's Cluster Munitions Clearance Project in Sjenica, #Serbia, is closed and the area is returned to the local comm… https://t.co/ax5QXWbB8I

Imenovan novi direktor ITF

24.11.2009

Ljubljana, 24. novembra 2009 – Upravni odbor Mednarodne ustanove – fundacije za razminiranje in pomo? žrtvam min je na svoji 38. redni seji odlo?il, da se gospod Dorijan Marši? imenuje za novega direktorja ITF. Gospod Marši? bo nastopil z delom v ITF s 1.1.2010.

Naloge direktorja ITF vklju?ujejo vodenje ustanove v skladu s smernicami Upravnega odbora, organiziranje in vodenje delovnega procesa, zastopanje in predstavljanje ITF, vodenje finan?nega poslovanja v skladu s sprejetim finan?nim na?rtom in druge naloge, dolo?ene s Statutom ITF. Direktor za svoje delo odgovarja Upravnemu odboru.

ITF (www.itf-fund.si) je humanitarna neprofitna organizacija, ki jo je leta 1998 ustanovila Vlada Republike Slovenije z namenom o?iš?enja minsko onesnaženih obmo?ij v Bosni in Hercegovini. Od tedaj je ITF v skladu z željami donatorjev in podporo slovenske strani svoje delovanje razširil še na druge države v regiji in izven nje, ter na povezana podro?ja, kot so rehabilitacija žrtev min, usposabljanje za razminiranje, ?iš?enje kasetnega streliva in eksplozivnih ostankov vojne, uni?evanje zalog konvencionalnega streliva itd. S pomo?jo ITF je bilo doslej o?iš?eno že skoraj 100 milijonov kvadratnih metrov minsko onesnaženih površin v Jugovzhodni Evropi in okoli 2 milijona kvadratnih metrov površin v Zakavkazju.