Press
@ITF_fund: Representing the colours of @ITF_fund at @MZZRS marking 25 years of Slovenian membership at the @UN https://t.co/K2G9tOtXb5
@ITF_fund: Our colleague Iztok at #AfricaDay presenting Early Warning and Response Directorate project with @ecowas_cedeao… https://t.co/cuWz2sbfJL
@ITF_fund: Thanks to @SLOinUSA and @SLOinCAN for assistance before and during our visit in #USA and #Canada!
@ITF_fund: Very glad to have the opportunity to exchange views with @BobNaultMP on mine action, especially in key countries li… https://t.co/9NQ7bgJtPN
@ITF_fund: It was wonderful being back in Canada! Thank you to @CanadaFP for support so far & discussion on possibilities for… https://t.co/hahScRJcUg

ITF pomaga pri lociranju neeksplodiranih bomb na področju Zvezne republike Jugoslavije

08.04.2002
 
V organizaciji Mednarodne ustanove - fundacije za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) se je te dni v Zvezni republiki Jugoslaviji (ZRJ) mudila skupina strokovnjakov za odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS). Naloga delovne skupine ITF-a je bila strokovna pomo? ZRJ pri lociranju neeksplodiranih bomb. Uspešno zaklju?ena naloga pa pomeni šele prvi korak k širšemu sodelovanju. Naslednja faza namre? predvideva dokon?no izdelavo projektov za na?rtno uni?enje teh bomb. Poleg tega pa bo ITF v letu 2002 pomagal ZRJ tudi pri samem odstranjevanju kasetnih bomb in min ter opremil in usposobil jugoslovanske ekipe za samostojno razminiranje in odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev.

 

?eprav je od konfliktov minilo že precej ?asa, predstavljajo ostanki neeksplodiranih kasetnih bomb in artilerije ter neeksplodirane velike zra?ne bombe, ostanki zra?nih napadov NATA pomladi 1999, za to državo še vedno veliko težavo. Lego bombe, njeno velikost ter pogoje za njeno odstranitev in deaktivacijo je namre? mogo?e dolo?iti le s pomo?jo sodobne tehnike, oteževalna okoliš?ina pa je tudi dejstvo, da so z minami in neeksplodiranimi sredstvi onesnažena obmo?ja sredi naselij: v centru Beograda, na Batajnici, na Zvezdari in na Avali. Da gre za težavno delo in zapleten postopek pri?a primer bombe, locirane na podro?ju Avale, ki se nahaja na globini 17 metrov in tehta preko 500 kilogramov.

Predstavniki ITF-a so se pod vodstvom namestnika direktorja Gorana Ga?nika med obiskom sestali z visokimi predstavniki jugoslovanske vojske, predstavniki ministrstva za obrambo, policije in jugoslovanskega centra za razminiranje, ki so aktivnosti ITF-a ocenili kot zelo uspešne. ZRJ vse pregledane lokacije uvrš?a na seznam visokih prioritet in v ITF-u menijo, da imajo dobre temelje za sodelovanje v prihodnosti ter pri?akujejo, da bo projekt širitve delovanja potekal nemoteno.