Press
@ITF_fund: ITF se iskreno zahvaljuje VP Grmeku @SLOinBIH za nepogrešljivo pomoč pri delovanju ITF v #BiH in mu želi uspešno na… https://t.co/lCEr3IaWOm
@ITF_fund: Broadening our knowledge on ammunition effects on the #environment in Bucharest, #Romania, organised by #STO @NATO https://t.co/dV54QIEMdi
@ITF_fund: ITF is advancing with a project in #Colombia w/ @theGICHD helping @daicma establish a team of Quality Managers… https://t.co/CFgcwdSqFy
@ITF_fund: We are expanding our activities in #Albania! Albanian MoD and ITF signed an agreement on conventional weapons destr… https://t.co/34lGGKedfR
@ITF_fund: Any guesses what we are up to this time? First glimpse coming in a week or two. https://t.co/6AXF69hGxx
@ITF_fund: Presenting the final report of a project enabling scholarships for 23 landmine/UXO victims in #BIH to H. E. Esen Al… https://t.co/nIMkGcBGk2
@ITF_fund: ITF's Cluster Munitions Clearance Project in Sjenica, #Serbia, is closed and the area is returned to the local comm… https://t.co/ax5QXWbB8I

ITF pomaga pri lociranju neeksplodiranih bomb na področju Zvezne republike Jugoslavije

08.04.2002
 
V organizaciji Mednarodne ustanove - fundacije za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) se je te dni v Zvezni republiki Jugoslaviji (ZRJ) mudila skupina strokovnjakov za odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS). Naloga delovne skupine ITF-a je bila strokovna pomo? ZRJ pri lociranju neeksplodiranih bomb. Uspešno zaklju?ena naloga pa pomeni šele prvi korak k širšemu sodelovanju. Naslednja faza namre? predvideva dokon?no izdelavo projektov za na?rtno uni?enje teh bomb. Poleg tega pa bo ITF v letu 2002 pomagal ZRJ tudi pri samem odstranjevanju kasetnih bomb in min ter opremil in usposobil jugoslovanske ekipe za samostojno razminiranje in odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev.

 

?eprav je od konfliktov minilo že precej ?asa, predstavljajo ostanki neeksplodiranih kasetnih bomb in artilerije ter neeksplodirane velike zra?ne bombe, ostanki zra?nih napadov NATA pomladi 1999, za to državo še vedno veliko težavo. Lego bombe, njeno velikost ter pogoje za njeno odstranitev in deaktivacijo je namre? mogo?e dolo?iti le s pomo?jo sodobne tehnike, oteževalna okoliš?ina pa je tudi dejstvo, da so z minami in neeksplodiranimi sredstvi onesnažena obmo?ja sredi naselij: v centru Beograda, na Batajnici, na Zvezdari in na Avali. Da gre za težavno delo in zapleten postopek pri?a primer bombe, locirane na podro?ju Avale, ki se nahaja na globini 17 metrov in tehta preko 500 kilogramov.

Predstavniki ITF-a so se pod vodstvom namestnika direktorja Gorana Ga?nika med obiskom sestali z visokimi predstavniki jugoslovanske vojske, predstavniki ministrstva za obrambo, policije in jugoslovanskega centra za razminiranje, ki so aktivnosti ITF-a ocenili kot zelo uspešne. ZRJ vse pregledane lokacije uvrš?a na seznam visokih prioritet in v ITF-u menijo, da imajo dobre temelje za sodelovanje v prihodnosti ter pri?akujejo, da bo projekt širitve delovanja potekal nemoteno.