Press
@ITF_fund: Ste vedeli, da je v letu 2015 po svetu zaradi min in eksplozivnih ostankov vojne vsak dan v povprečju umrlo ali bil… https://t.co/tqfzBooDd0
@ITF_fund: Glad @ITF_fund was also a topic of this important discussion! #partnership #Colombia #MineAction https://t.co/EKdZ0mXDOn
@ITF_fund: ITF is grateful for Canada's invaluable support for our activities & to @SLOinCAN for promoting our cause!… https://t.co/AC838s9S6W
@ITF_fund: Danes hlačnice vihamo na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Tudi ti zavihaj hlačnico in #PosodiSvojoNogo s študentsk… https://t.co/P1lbrR3rSN
@ITF_fund: V letu 2015 so mine in eksplozivni ostanki vojne poškodovali 6.461 ljudi, od tega jih je 1.672 izgubilo življenje.… https://t.co/FCMDCwrrQ0
@ITF_fund: Zavihaj hlačnico + objavi sliko s #PosodiSvojoNogo = 1€ za rehabilitacijo žrtve konfliktov --->… https://t.co/JUVbRSLb3K
@ITF_fund: Danes smo hlačnice vihali na Pravni fakulteti v Ljubljani s študentsko skupino #panda. Hvala vsem, ki ste sodeloval… https://t.co/OIxIGCils2

ITF s redstavniki OZN na Cipru o možni pomoči pri razminiranju povojnega Iraka

15.04.2003

 

 

ITF S PREDSTAVNIKI OZN NA CIPRU O MOŽNI POMO?I PRI RAZMINIRANJU POVOJNEGA IRAKA

 

V fundaciji zainteresirani tudi za pri?etek del razminiranja na Cipru

(Ljubljana, 15. april 2003) Mag. Jernej Cimperšek, direktor Mednarodne ustanove - fundacije za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF), se bo v teh dneh, v Larnaci na Cipru, s predstavniki Organizacije združenih narodov pogovarjal o možni strokovni pomo?i ITF-a pri razminiranju povojnega Iraka.

Cimperšek se bo v sre?anjih s predstavniki OZN, odgovornimi za razminiranje v Iraku, natan?neje seznanil s potrebami na podro?ju odstranitve min in neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS) po kon?anem konliktu in tako identificiral podro?ja, na katerih lahko pomaga tudi ITF. Aktivnost razminiranja je ob ?lovekoljubni pomo?i v hrani, vodi in zdravilih ena bistvenih sestavin povojne obnove in pomo?i Iraku. S ?iš?enjem minskih polj je potrebno pri?eti ?imprej in s tem prepre?iti nadaljnje nepotrebne civilne žrtve med iraškim prebivalstvom. Izkušnje iz Kosova kažejo, da je, skupaj z vra?anjem notranje razseljenih oseb in beguncev, obvezno poskrbeti tudi za ozaveš?anje prebivalstva o lokacijah ter nevarnostih min in neeksplodiranih ubojnih sredstev ter za njihovo ?imprejšnjo odstranitev.

ITF ne bo sodeloval v samem razminiranju Iraka, saj je njegovo delo omejeno na regijo JV Evrope in Zakavkazja, vendar lahko ponudi svoje izkušnje predvsem v obliki znanja pri vzpostavitvi kordinacije na podro?ju razminiranja. Pogovori s predstavniki OZN bodo tako tekli predvsem v smeri pomo?i ITF-a pri usposabljanju lokalnih struktur. Na?rt mednarodne skupnosti je, da bi koordinacijo razminiranja v Iraku v devetdesetih dneh prevzeli Ira?ani sami, kar pomeni, da je zaposlene potrebno zadovoljivo usposobiti. 

Tudi ostale potrebe na podro?ju razminiranja v Iraku bodo velike (predvsem finan?ni in materialni resursi). ITF upa, da se bo slovenska vlada pri razporejanju humanitarne pomo?i za Irak odlo?ila podpreti tudi podro?je razminiranja, ki je nujno potreben sestavni del post-konfliktne rehabilitacije in normalizacije življenja.

Obisk na Cipru bo direktor ITF-a izkoristil tudi za sre?anje s ciprskimi oblastmi, s katerimi se bo pogovarjal o možnostih sodelovanja pri odstranjevanju min in neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki so na Cipru ostali kot posledica konflikta med grškim in turškim delom otoka. ITF je namre? zelo zainteresiran za aktivno vlogo na podro?ju razminiranja na Cipru, saj le-ta spada v njegovo podro?je delovanja. Za?etek del razminiranja bo odvisen predvsem od dogovora med obema stranema, tako da je zaenkrat nemogo?e govoriti o natan?ni ?asovni razporeditvi njegovih aktivnosti v tej državi.