Press
@ITF_fund: V letu 2015 so mine in eksplozivni ostanki vojne poškodovali 6.461 ljudi, od tega jih je 1.672 izgubilo življenje.… https://t.co/FCMDCwrrQ0
@ITF_fund: Zavihaj hlačnico + objavi sliko s #PosodiSvojoNogo = 1€ za rehabilitacijo žrtve konfliktov --->… https://t.co/JUVbRSLb3K
@ITF_fund: Danes smo hlačnice vihali na Pravni fakulteti v Ljubljani s študentsko skupino #panda. Hvala vsem, ki ste sodeloval… https://t.co/OIxIGCils2
@ITF_fund: We join Ireland on #StPatricksDay celebration & thank @Irskaambasada for their invaluable partnership and support with #PosodiSvojoNogo
@ITF_fund: .@MofaJapan_en allocating additional funds to @ITF_fund intended for release of 295,638 m² of mine-contaminated lan… https://t.co/k1JVJ6p32T
@ITF_fund: Napačen korak lahko obrne življenje na glavo. S svojim dejanjem lahko pripomoreš k novim in varnim korakom.… https://t.co/oGbpEACqso
@ITF_fund: Zavihaj hlačnico + objavi sliko s #PosodiSvojoNogo = 1€ za rehabilitacijo žrtve konfliktov --->… https://t.co/QIkXkDeMhV

ITF-u več kot tri milijone ameriških dolarjev dodatnih donacij

22.03.2002

 


Donatorji Mednarodne ustanove – fundacije za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) so na osmem Svetovalnem odboru ocenili delo te humanitarne organizacije kot izredno uspešno ter hkrati potrdili na?rt delovanja za leto 2002. Na Svetovalnem odboru je bilo prisotnih ve? kot 10 veleposlanikov držav donatork ITF, kot tudi minister za civilne zadeve in komunikacije Bosne in Hercegovine, ki se je udeležil sestanka na povabilo ITF-a. Poleg pohval je bil ITF deležen tudi nove donacije Norveške, ki bo za razminiranje podro?ij v Bosni in Hercegovini ter Hrvaški namenila dodatna sredstva v višini treh milijonov ameriških dolarjev. Novo donacijo v višini 50.000 ameriških dolarjev je najavila tudi Republika ?eška. Donatorji so posebno pozornost namenili tudi možnostim krepitve nadaljnjega razvoja regionalnega pristopa v delovanju ter reševanju problema pomanjkanja sredstev za podro?je rehabilitacije in pomo?i žrtvam min.

 

Svetovalni odbor je sprejel sklep, da se konec junija v Ljubljani, pod pokroviteljstvom ITF-a organizira posebna delavnica o pomo?i žrtvam min. Cilj delavnice je jasno definiranje potreb za to podro?je humanitarne dejavnosti in predvideti možnosti za ve?jo u?inkovitost tovrstnih programov preko regionalnega pristopa organiziranosti. Donatorji so se dogovorili, da bodo na delovno sre?anje povabili vse organizacije, ki se ukvarjajo z omenjeno humanitarno dejavnostjo na podro?ju jugovzhodne Evrope. Ob koncu sre?anja so si donatorji ogledali tudi kratek film, ki ga je pripravil ITF in govori o vrstah strojev za razminiranje, ki se upoabljajo in izdelujejo v regiji JV Evrope.