Press
@ITF_fund: Ste vedeli, da je v letu 2015 po svetu zaradi min in eksplozivnih ostankov vojne vsak dan v povprečju umrlo ali bil… https://t.co/tqfzBooDd0
@ITF_fund: Glad @ITF_fund was also a topic of this important discussion! #partnership #Colombia #MineAction https://t.co/EKdZ0mXDOn
@ITF_fund: ITF is grateful for Canada's invaluable support for our activities & to @SLOinCAN for promoting our cause!… https://t.co/AC838s9S6W
@ITF_fund: Danes hlačnice vihamo na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Tudi ti zavihaj hlačnico in #PosodiSvojoNogo s študentsk… https://t.co/P1lbrR3rSN
@ITF_fund: V letu 2015 so mine in eksplozivni ostanki vojne poškodovali 6.461 ljudi, od tega jih je 1.672 izgubilo življenje.… https://t.co/FCMDCwrrQ0
@ITF_fund: Zavihaj hlačnico + objavi sliko s #PosodiSvojoNogo = 1€ za rehabilitacijo žrtve konfliktov --->… https://t.co/JUVbRSLb3K
@ITF_fund: Danes smo hlačnice vihali na Pravni fakulteti v Ljubljani s študentsko skupino #panda. Hvala vsem, ki ste sodeloval… https://t.co/OIxIGCils2

ITF v letu 2004 zbral več kot 26 milijonov aeriških dolarjev

08.12.2004

 
Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) uspešno nadaljuje za?rtano pot  
ITF v letu 2004 zbral ve? kot 26 milijonov ameriških dolarjev 

Donatorji in mednarodna skupnost so tako z donacijami kot s številnimi drugimi omembami tudi v letu 2004 potrdili zaupanje v delovanje fundacije. Mednarodna ustanova – fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) je do konca novembra 2004 zbrala že preko kot 26,5 milijonov ameriških dolarjev za svoje aktivnosti v regiji JV Evrope. S tem so presegli lanski znesek zbranih donacij za skoraj 4 milijone ameriških dolarjev. Zaupanje donatorjev v delo fundacije potrjujejo tudi druga dejstva. Med njimi pridobitev novih 10 milijonov dolarjev s strani ameriške vlade ter pobude donatorjev za donatorsko konferenco za Bosno in Hercegovino. Priznanje pa pomeni tudi navedba fundacije kot primer dobre prakse v pravkar sprejeti strategiji protiminskega delovanja EU za obdobje med 2005 in 2007. ITF je do sedaj v letu 2004 zbral že ve? kot 26,5 milijonov ameriških dolarjev. ZDA so med številnimi donatorji še naprej najzvestejši podpornik. To so dokazale tudi z zadnjo donacijo v višini 10 milijonov ameriških dolarjev, namenjeno za leto 2005, ki jo je konec novembra potrdil ameriški kongres. Donatorji so svoje zanimanje za ?imprejšnjo rešitev problematike in zaupanje v delovanje ITF pokazali tudi na novembrskem svetovalnem odboru ITF-a. Na njihovo pobudo bo fundacija v prihodnjih mesecih organizirala posebno donatorsko konferenco za Bosno in Hercegovino, ki bo tej državi dodatno pomagala dose?i cilj o?iš?enja do leta 2009. Strategija razminiranja v Bosni in Hercegovini, ki je dobila podporo donatorjev, predvideva tudi uporabo modela integralnih projektov (TAP), ki je posebej u?inkovit zaradi tega, ker vklju?uje vse aktivnosti v protiminskem delovanju, torej tehni?ni pregled ozemlja, razminiranje, pomo? žrtvam min in ozaveš?anje o nevarnosti min ter zajema celotno lokalno skupnost. Med 29.11. in 3.12. so predstavniki ITF-a v Nairobiju v Keniji sodelovali na pregledni konferenci Ottawske konvencije, pod imenom »Svet brez min«. Dogodek so izkoristili za pogovore z nekaterimi klju?nimi akterji v protiminskem delovanju. Dorijan Marši?, direktor ITF-a, je o tem povedal: V pogovorih so razli?ni donatorji in organizacije izrazili zanimanje za angažiranje naše fundacije tudi v drugih minsko onesnaženih državah. To je gotovo potrditev našega dobrega dela. ITF bo skrbno preu?il možnosti delovanja tudi drugod po svetu, vendar bo poudarek tudi v prihodnje ostal na regiji JVE. Fundacija je samo letos na obmo?ju JV Evrope o?istila že preko 5 milijonov kvadratnih metrov onesnaženega ozemlja ter na Inštitutu za rehabilitacijo Republike Slovenije omogo?ila rehabilitacijo 37 žrtvam min. Še mnogo ve?jemu številu žrtev min iz regije JV Evrope pa je bila skozi razli?ne programe, ki jih podpira ITF, v njihovih državah omogo?ena socialna in ekonomska reintegracija.