Press
@ITF_fund: We thank one of our greatest friends Amb @SeanOReganIRL @IrlEmbLjubljana for his contirbution to ITF and wish him a… https://t.co/9VyW81k3vk
@ITF_fund: ITF se iskreno zahvaljuje VP Grmeku @SLOinBIH za nepogrešljivo pomoč pri delovanju ITF v #BiH in mu želi uspešno na… https://t.co/lCEr3IaWOm
@ITF_fund: Broadening our knowledge on ammunition effects on the #environment in Bucharest, #Romania, organised by #STO @NATO https://t.co/dV54QIEMdi
@ITF_fund: ITF is advancing with a project in #Colombia w/ @theGICHD helping @daicma establish a team of Quality Managers… https://t.co/CFgcwdSqFy
@ITF_fund: We are expanding our activities in #Albania! Albanian MoD and ITF signed an agreement on conventional weapons destr… https://t.co/34lGGKedfR
@ITF_fund: Any guesses what we are up to this time? First glimpse coming in a week or two. https://t.co/6AXF69hGxx
@ITF_fund: Presenting the final report of a project enabling scholarships for 23 landmine/UXO victims in #BIH to H. E. Esen Al… https://t.co/nIMkGcBGk2

Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF) na obisku v Črni Gori podprla organizacijo Regionalnega centra JV Evrope za podvodno razminiranje

19.07.2002

 

Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) nadaljuje z uresni?evanjem uspešnega programa pomo?i pri vzpostavitvi regijskih centrov katerih dejavnost je povezana z razminiranjem. Medtem, ko s podporo ITF podobni regionalni center uspešno deluje že na Hrvaškem, ki se ukvarja s testiranjem strojne opreme za deminiranje ter Sloveniji, kjer se izobražujejo deminerji s podro?ja jugovzhodne Evrope, bo regionalni center za podvodno deminiranje deloval v ?rni Gori, natan?neje v Bijeloj.

Idejo o Regionalnem centru za podvodno razminiranje sta na skupnem sestanku v Podgorici podprla podpredsednik Vlade Republike ?rne Gore Dragan Djurovi? in direktor ITF-a, Jernej Cimperšek, ki je sogovornika informiral tudi o podpori donatorjev. ITF je s pomo?jo donatorjev že zagotovil sredstva za nakup ra?unalniške opreme v višini 48.000 Evrov, kot tudi opremo za usposabljanje v okviru zgoraj omenjenega centra.

?rna Gora se s problemom podvodnega razminiranja sre?uje predvsem kot posledico bombardiranja NATO-a v letu 1999. Prav pred nekaj dnevi so na primer iz re?ne struge deminerji odstranili daljinsko vodeno letalo in popularni "tomahawk". . Nekaj neeksplodiranih sredstev pa je v strugah rek in morja tudi še iz ?asa druge svetovne vojne.

Že v mesecu septembru bo center polno zaživel. Tega meseca bo namre? organizirano sre?anje SEEMACC- a (Koordinacijskega sveta Centrov za razminiranje v JV Evropi), na katerem bodo Centri za razminiranje donatorje seznanili z regionalnimi projekti razminiranja v okviru SEEMACC-a. Na sre?anje bodo povabljeni donatorji iz Združenih držav Amerike, Evropske unije, Norveške, Slovenije, Švice in Kanade. Slednja, Kanada, je ITF-u prav v teh dneh za njegovo delovanje v Bosni in Hercegovini namenila donacijo v višini 477.300 ameriških dolarjev. Kanada je do sedaj ITF-u donirala že blizu pet milijonov ameriških dolarjev.