Press
@ITF_fund: Ambassador Bergant and Mr Mulić, Directorate for Emergency Management, discuss the needs in #Montenegro and future… https://t.co/NAQ5jv3JQ1
@ITF_fund: Representing the colours of @ITF_fund at @MZZRS marking 25 years of Slovenian membership at the @UN https://t.co/K2G9tOtXb5
@ITF_fund: Our colleague Iztok at #AfricaDay presenting Early Warning and Response Directorate project with @ecowas_cedeao… https://t.co/cuWz2sbfJL
@ITF_fund: Thanks to @SLOinUSA and @SLOinCAN for assistance before and during our visit in #USA and #Canada!
@ITF_fund: Very glad to have the opportunity to exchange views with @BobNaultMP on mine action, especially in key countries li… https://t.co/9NQ7bgJtPN
@ITF_fund: It was wonderful being back in Canada! Thank you to @CanadaFP for support so far & discussion on possibilities for… https://t.co/hahScRJcUg

Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF) na obisku v Črni Gori podprla organizacijo Regionalnega centra JV Evrope za podvodno razminiranje

19.07.2002

 

Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) nadaljuje z uresni?evanjem uspešnega programa pomo?i pri vzpostavitvi regijskih centrov katerih dejavnost je povezana z razminiranjem. Medtem, ko s podporo ITF podobni regionalni center uspešno deluje že na Hrvaškem, ki se ukvarja s testiranjem strojne opreme za deminiranje ter Sloveniji, kjer se izobražujejo deminerji s podro?ja jugovzhodne Evrope, bo regionalni center za podvodno deminiranje deloval v ?rni Gori, natan?neje v Bijeloj.

Idejo o Regionalnem centru za podvodno razminiranje sta na skupnem sestanku v Podgorici podprla podpredsednik Vlade Republike ?rne Gore Dragan Djurovi? in direktor ITF-a, Jernej Cimperšek, ki je sogovornika informiral tudi o podpori donatorjev. ITF je s pomo?jo donatorjev že zagotovil sredstva za nakup ra?unalniške opreme v višini 48.000 Evrov, kot tudi opremo za usposabljanje v okviru zgoraj omenjenega centra.

?rna Gora se s problemom podvodnega razminiranja sre?uje predvsem kot posledico bombardiranja NATO-a v letu 1999. Prav pred nekaj dnevi so na primer iz re?ne struge deminerji odstranili daljinsko vodeno letalo in popularni "tomahawk". . Nekaj neeksplodiranih sredstev pa je v strugah rek in morja tudi še iz ?asa druge svetovne vojne.

Že v mesecu septembru bo center polno zaživel. Tega meseca bo namre? organizirano sre?anje SEEMACC- a (Koordinacijskega sveta Centrov za razminiranje v JV Evropi), na katerem bodo Centri za razminiranje donatorje seznanili z regionalnimi projekti razminiranja v okviru SEEMACC-a. Na sre?anje bodo povabljeni donatorji iz Združenih držav Amerike, Evropske unije, Norveške, Slovenije, Švice in Kanade. Slednja, Kanada, je ITF-u prav v teh dneh za njegovo delovanje v Bosni in Hercegovini namenila donacijo v višini 477.300 ameriških dolarjev. Kanada je do sedaj ITF-u donirala že blizu pet milijonov ameriških dolarjev.