Press
@ITF_fund: Last day at the #MineAction Symposium 2017! Currently, discovering the links between #terrorism and explosive remna… https://t.co/EOy3bakZG8
@ITF_fund: We all want peace and a world without mines -- the #MineAction Symposium 2017 is officially opened! @MineActionHR https://t.co/j54oDh1a9K
@ITF_fund: Foreign minister H. E. Mr Luis Filipe Tavares, Ambassador @damjan_bergant ITF director, at @ITF_fund headquarters,… https://t.co/zI83lGaS1T
@ITF_fund: Issue 21.1 of the Journal of CWD is out, with the contribution of our colleague Gregor Sančanin. @CISRJMU https://t.co/g4Xl5fZPCa
@ITF_fund: #April weather can always surprise. Snowy Municipality of Ilijaš, Bosnia and Herzegovina. https://t.co/Q9dkhFhBIu
@ITF_fund: In 20 years ITF raised over 411 mio USD of donor funds that enabled it to implement over 3,100 programs and project… https://t.co/6ceYJWJiz9
@ITF_fund: .@ITF_fund is looking forward to join the #MineAction Symposium this year, too! https://t.co/4LuvUjNYhk

Nova donacija Nemčije

06.05.2004

(Ig, 06.05.2004) Mednarodna ustanova - fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) je od Zvezne republike Nem?ije prejela donacijo za leto 2004, v višini 1,7 milijona evrov. Sporazum o donaciji sta danes na Igu podpisala Nj.Eks. gospod Hans Jochen Peters, veleposlanik Zvezne republike Nem?ije v Sloveniji, in mag. Jernej Cimperšek, vršilec dolžnosti direktorja ITF-a. Tokratna donacija, že sedma zapovrstjo, je namenjena aktivnostim razminiranja v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji in ?rni gori.

 

Zvezna republika Nem?ije je v šestih letih ITF-u prispevala že ve? kot 5,35 milijonov evrov in ostaja ena najve?jih in najbolj rednih donatork fundacije. Za aktivnosti razminiranja na podro?ju Bosne in Hercegovine je tokrat namenjenih 1,2 milijona evrov, 500.000 evrov pa je Nem?ija namenila za razminiranje severnega mejnega podro?ja med Srbijo in ?rno goro ter Hrvaško. Nem?ija bo tako omogo?ila razminiranje 28 mikrolokacij v BiH ter štirih na podro?ju Srbije in ?rne gore.

 

Mag, Jernej Cimperšek, vršilec dolžnosti direktorja ITF-a, je ob podpisu sporazuma o donaciji izjavil: »Cilj ITF-a je, da so do leta 2010 ozemlja v regiji o?iš?ena do te mere, da bodo ljudje lahko normalno zaživeli v varnem okolju. Z novo podporo Nem?ije je pot do cilja še bolj utrjena, izkazano pa je tudi zaupanje v delo naše fundacije.«