Press
@ITF_fund: V letu 2015 so mine in eksplozivni ostanki vojne poškodovali 6.461 ljudi, od tega jih je 1.672 izgubilo življenje.… https://t.co/FCMDCwrrQ0
@ITF_fund: Zavihaj hlačnico + objavi sliko s #PosodiSvojoNogo = 1€ za rehabilitacijo žrtve konfliktov --->… https://t.co/JUVbRSLb3K
@ITF_fund: Danes smo hlačnice vihali na Pravni fakulteti v Ljubljani s študentsko skupino #panda. Hvala vsem, ki ste sodeloval… https://t.co/OIxIGCils2
@ITF_fund: We join Ireland on #StPatricksDay celebration & thank @Irskaambasada for their invaluable partnership and support with #PosodiSvojoNogo
@ITF_fund: .@MofaJapan_en allocating additional funds to @ITF_fund intended for release of 295,638 m² of mine-contaminated lan… https://t.co/k1JVJ6p32T
@ITF_fund: Napačen korak lahko obrne življenje na glavo. S svojim dejanjem lahko pripomoreš k novim in varnim korakom.… https://t.co/oGbpEACqso
@ITF_fund: Zavihaj hlačnico + objavi sliko s #PosodiSvojoNogo = 1€ za rehabilitacijo žrtve konfliktov --->… https://t.co/QIkXkDeMhV

Novi direktor ITF-a bo Dorijan Maršič

15.07.2004
Upravni odbor Mednarodne ustanove – fundacije za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) je na današnji 23. redni seji razrešil dosedanjega direktorja mag. Jerneja Cimperška na njegovo željo in imenoval novega direktorja Dorijana Marši?a. Obenem je bilo ?lanom UO predstavljeno polletno poro?ilo o aktivnostih  fundacije, ki je letos zbrala že skoraj 22 milijonov ameriških dolarjev, z njeno pomo?jo pa je bilo o?iš?enih ve? kot 2,25 milijona kvadratnih metrov ozemlja ter najdenih in uni?enih ve? kot 2490 min ter 570 neeksplodiranih ubojnih sredstev. Izpostavljeno je bilo tudi dejstvo, da se bo ITF za uspešno dosego cilja, da v državah JV Evrope odstranimo posledice min do leta 2010, v prihodnosti bolj usmeril tudi v pridobivanje zasebnih donatorjev.

 

Novi direktor fundacije Dorijan Marši? bo funkcijo nastopil v za?etku oktobra 2004. Do takrat bo vršilec dolžnosti direktorja ITF dosedanji namestnik direktorja Goran Ga?nik. Upravni odbor se je poleg kadrovskih zamenjav seznanil tudi z rezultati delovanja fundacije v obdobju od 01.01.2004 do 30.6.2004. V tem ?asu je fundacija zbrala 21.715.365,51 ameriških dolarjev, donacije pa je prispevalo 9 držav, Evropska unija, 6 zasebnih donatorjev, organizacij ter v okviru humanitarne prireditve »No? tiso?erih ve?erij« mnogo posameznikov in podjetij. Delež zasebnih donacij v letu 2004 predstavlja 3 odstotke vseh donacij, po pri?akovanjih pa naj bi se do konca leta še pove?al.

Sicer je ITF v prvih šestih mesecih leta 2004 izvajal aktivnosti na podro?ju razminiranja v vseh minsko onesnaženih državah v regiji JV Evrope. Prisotni so bili v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji in ?rni gori ter Makedoniji. Aktivnosti pa so se v manjši meri izvajale tudi na Cipru ter v Armeniji in Azerbajdžanu. Prav tako se je nadaljevala podpora razli?nim programom pomo?i žrtvam min. ITF tako uspešno izpolnjuje za?rtane cilje v letu 2004 in znatno prispeva k normalizaciji razmer v regiji JV Evrope, kjer je onesnaženost ozemelj z minami in neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi še vedno zelo velika. Raziskave kažejo, da je onesnaženih še vedno ve? kot 400 kvadratnih kilometrov metrov ozemlja.