Press
@ITF_fund: ITF's Cluster Munitions Clearance Project in Sjenica, #Serbia, is closed and the area is returned to the local comm… https://t.co/ax5QXWbB8I
@ITF_fund: ITF work in Albania w/ @ALB_AID @StateDeptPM include vocational training and reintegration of ERW/UXO victims to en… https://t.co/3tC2812QqV
@ITF_fund: ITF visited Jube Sukth project site in #Albania, where hotspots clearance continues in cooperation w/ @NPAdisarm an… https://t.co/dMhrQQLObP
@ITF_fund: Ambassador Bergant and Mr Mulić, Directorate for Emergency Management, discuss the needs in #Montenegro and future… https://t.co/NAQ5jv3JQ1
@ITF_fund: Representing the colours of @ITF_fund at @MZZRS marking 25 years of Slovenian membership at the @UN https://t.co/K2G9tOtXb5
@ITF_fund: Our colleague Iztok at #AfricaDay presenting Early Warning and Response Directorate project with @ecowas_cedeao… https://t.co/cuWz2sbfJL
@ITF_fund: Thanks to @SLOinUSA and @SLOinCAN for assistance before and during our visit in #USA and #Canada!

Obisk direktorja Mednarodne ustanove-fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min v Združenih državah Amerike

03.03.2003

Direktor Mednarodne ustanove-fundacije za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF), mag. Jernej Cimperšek, je na obisku v Združenih državah Amerike. Namen obiska je predstavitev dejavnosti ITF predvsem posameznim kongresnikom in senatorjem v Washingtonu in sre?anje s predstavniki State Departmenta. Direktor bo tako obiskal 15 pisarn kongresnikov in senatorjev, med katerimi se bo sre?al s kongresnikoma Jimom Oberstarjem in Markom Kirkom. Obisk bo izkoriš?en tudi za zahvalo za dosedanjo podporo ZDA aktivnostim ITF-a, kot tudi za pogovore o prihodnjih donacijah ZDA.

Prvo donacijo v višini 28 milijonov ameriških dolarjev po mehanizmu podvajanja je kongres odobril za ITF v maju leta 1998 ter drugo v višini 14 milijonov ameriških dolarjev v februarju 2002. Obe donaciji po mehanizmu podvajanja sta bili namenjeni predvsem za ?iš?enje minsko onesnaženih ozemelj ter rehabilitacijo žrtev min. Mehanizem podvajanja je bil nedvomno eden izmed razlogov, da se je ITF iz »poskusnega projekta« razvil v glavnega akterja na podro?ju razminiranja v regiji JV Evrope. V vseh teh letih se je razvilo zelo dobro sodelovanje z ZDA, ki se kaže predvsem v doseženih rezultatih in v dejstvu, da so ZDA prispevale ITF-u tudi ve? kot 10,6 milijonov ameriških dolarjev unilateralnih donacij. Za leto 2003 je ameriški kongres odobril še dodatnih 10 miljonov USD.

ZDA je svoje donacije namenila predvsem za razminiranje v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem ter v Srbiji in ?rni gori (vklju?no s Kosovim), v Albaniji in v Makedoniji. Poleg razminiranja je ZDA financirala tudi pomo? žrtvam min, saj je omogo?ila rehabilitacijo ve? kot 300 žrtev min in pomo? ve? stotinam žrtev min v BiH, skozi programe »Landmine Survivors Network«, »Vietnam Veterans for America Foundation« in »International Rescue Committee«. ZDA so bile tudi donatorke CAD/CAM opreme za odvzem mer in izdelavo proteze Inštitutu za rehabilitacijo Republike Slovenije.

Isto?asno so ZDA ena najve?jih podpornikov ITF-ovega regionalnega pristopa, saj so omogo?ile izvedbo 4 usposabljanj na podro?ju odstranjevanja neeksplodiranih ubojnih sredstev, usposabljanja strokovnjakov za rehabilitacijo žrtev min ter menedžersko usposabljanje zaposlenih v posameznih Centrih za razminiranje na podro?ju JV Evrope. Del sredstev iz druge donacije za mehanizem podvajanja pa je bilo namenjenih tudi za usposabljanje lokalnih strokovnjakov v Afganistanu.

Vsaj dve državi v regiji JVE bosta potrebovali pomo? tudi po letu 2005 in sicer Hrvaška in Bosna in Herzegovina – vsaka od omenjenih držav ima še vedno zakopanih ve? kot milijon min in neeksplodiranih ubojnih sredstev. Kljub dejstvu, da regija JVE ni ve? v središ?u pozornosti mednarodne skupnosti (kar kaže tudi na dejstvo, da so se razmere v regiji na sre?o po?asi stabilizirale), je nujno, da pomo? za razminiranje za to regijo ostane na dosedanjem nivoju, ?e ho?emo, da bo regija o?iš?ena min do leta 2010.