Press
@ITF_fund: We thank one of our greatest friends Amb @SeanOReganIRL @IrlEmbLjubljana for his contirbution to ITF and wish him a… https://t.co/9VyW81k3vk
@ITF_fund: ITF se iskreno zahvaljuje VP Grmeku @SLOinBIH za nepogrešljivo pomoč pri delovanju ITF v #BiH in mu želi uspešno na… https://t.co/lCEr3IaWOm
@ITF_fund: Broadening our knowledge on ammunition effects on the #environment in Bucharest, #Romania, organised by #STO @NATO https://t.co/dV54QIEMdi
@ITF_fund: ITF is advancing with a project in #Colombia w/ @theGICHD helping @daicma establish a team of Quality Managers… https://t.co/CFgcwdSqFy
@ITF_fund: We are expanding our activities in #Albania! Albanian MoD and ITF signed an agreement on conventional weapons destr… https://t.co/34lGGKedfR
@ITF_fund: Any guesses what we are up to this time? First glimpse coming in a week or two. https://t.co/6AXF69hGxx
@ITF_fund: Presenting the final report of a project enabling scholarships for 23 landmine/UXO victims in #BIH to H. E. Esen Al… https://t.co/nIMkGcBGk2

Podpisan sporazum o donaciji 15 detektorjev za iskanje min

13.05.2002

 

Mednarodna ustanova Fundacija za razminiranje in pomo>? žrtvam min (ITF) je s svojim delom, ki zajema odstranjevanje min in neeksplodiranih ubojnih sredstev ter usposabljanje makedonskih ekip za razminiranje, v Republiki Makedoniji prisotna od konca leta 2001. S ciljem vra?anja razseljenega prebivalstva na svoje domove so do meseca decembra, ko so dela zaradi vremena za?asno prekinili, o?istil že ve? kot 2.000 objektov in preko dva milijona kvadratnih metrov onesnaženih površin. Te dni pa je v R Makedonijo prispela tudi prva donacija v obliki petnajstih detektorjev in sredstev za šolanje makedonskih deminerjev, ki sta jih donirali ZDA in Evropska agencija za obnovo. Namestnik direktorja ITF-a, Goran Ga?nik se je ob tej priložnosti zbranim politi?nim predstavnikom R Slovenije in R Makedonije zahvalil za vso podporo pri delovanju in že najavil novo donacijo.

Kot rezultat dobrega sodelovanja je bilo do sredine decembra 2001, ko so bila dela razminiranja prekinjena zaradi slabih vremenskih razmer, o?iš?eno 879 hiš, 1,394 ostalih objektov ter 1,739,257 kvardratnih metrov ozemlja. Odstranjeno in uni?eno je bilo 153 neeksplodiranih ubojnih sredstev. Delo je pod okriljem ITF-a opravljalo 6 deminerskih ekip nevladnih organizacij iz BiH. S koncem marca 2002, ko so vremenski pogoji dovoljevali nadaljevanje del, je ITF aktiviral 3 ekipe za delo na podro?ju ob?ine Kumanovo. V tem ?asu je bilo že o?iš?enih 310 hiš, 331 ostalih objektov in 950,090 kvadratnih metrov ozemlja, kjer so potekali spopadi. Odstranjeno in uni?eno je bilo 21 NUS-ov.

Tiskovno konferenco, ki je sledila podpisu sporazuma o donaciji in katere so se udeležili tudi veleposlanik RS v Makedoniji, Mitja Štrukelj, Zorba Saško, vodja sektorja za Civilno zaš?ito R Makedonije in ostali visoki prestavniki ministrstva za obrambo R Makedonije, je ITF izkoristil za predstavitev svojega dela na podro?ju usposabljanja. Z aprilom 2002 se je namre? za?el tudi vzporeden program šolanja »Usposobi in opremi«. Le ta bo omogo?il enoti Civilne zaš?ite pri Makedonskem ministrstvu za obrambo neodvisno nadaljnje delo na podro?ju odstranjevanja neeksplodiranih ubojnih sredstev in min. Šolanje naj bi se kon?alo predvidoma v mesecu juniju. Ekipe bo ITF v celoti usposobil in opremil s pomo?jo donacij ZDA in Evropske agencije za obnovo.