Press
@ITF_fund: We thank one of our greatest friends Amb @SeanOReganIRL @IrlEmbLjubljana for his contirbution to ITF and wish him a… https://t.co/9VyW81k3vk
@ITF_fund: ITF se iskreno zahvaljuje VP Grmeku @SLOinBIH za nepogrešljivo pomoč pri delovanju ITF v #BiH in mu želi uspešno na… https://t.co/lCEr3IaWOm
@ITF_fund: Broadening our knowledge on ammunition effects on the #environment in Bucharest, #Romania, organised by #STO @NATO https://t.co/dV54QIEMdi
@ITF_fund: ITF is advancing with a project in #Colombia w/ @theGICHD helping @daicma establish a team of Quality Managers… https://t.co/CFgcwdSqFy
@ITF_fund: We are expanding our activities in #Albania! Albanian MoD and ITF signed an agreement on conventional weapons destr… https://t.co/34lGGKedfR
@ITF_fund: Any guesses what we are up to this time? First glimpse coming in a week or two. https://t.co/6AXF69hGxx
@ITF_fund: Presenting the final report of a project enabling scholarships for 23 landmine/UXO victims in #BIH to H. E. Esen Al… https://t.co/nIMkGcBGk2

Ponovna donacija Irske

16.12.2004

Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) je prejela novo donacijo Irske v višini 115.450,00 EURO. Sporazum o donaciji sta v prostorih Veleposlaništva Irske v Ljubljani podpisala irski veleposlanik v Sloveniji, Gary Ansbro in direktor ITF, Dorijan Marši?. Nova donacija Irske je že tretja donacija ITF-u te države. Prvi dve donaciji v letu 2000 in 2003 v skupni višini ve? kot 169.400 USD sta bili prav tako kot tokratna namenjena razminiranju v Bosni in Hercegovini. 

S pomo?jo prvih dveh donacij Irske je ITF v letu 2000 o?istil ve? kot 100.000 kvadratnih metrov ozemlja in našel 45 min ter 8 NUS na podro?ju Biha?a in Pelagi?evega v BiH ter v letu 2003/2004 mehansko pripravil ve? kot 378.000 kvadratnih metrov površine, ki je bila kasneje o?iš?ena s strani entiteskih vojsk.


Bosna in Hercegovina je minsko najbolj onesnažena država v regiji JV Evrope, kjer mine še vedno predstavljajo velik destabilizacijski faktor, saj zavirajo vrnitev ljudi na njihove domove in onemogo?ajo dostop do obdelovalnih površin in infrastrukture. Mine tako v BiH še vedno zavirajo obnovo in razvoj. Prav zaradi tega ima pomo? Irske v procesu razminiranja še toliko ve?ji pomen, saj prispeva tudi k izgradnji zaupanja donatorjev do razvoja Bosne in Hercegovine, najve?je žrtve nedavnih krvavih konfliktov.