Press
@ITF_fund: Danes hlačnice vihamo na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Tudi ti zavihaj hlačnico in #PosodiSvojoNogo s študentsk… https://t.co/P1lbrR3rSN
@ITF_fund: V letu 2015 so mine in eksplozivni ostanki vojne poškodovali 6.461 ljudi, od tega jih je 1.672 izgubilo življenje.… https://t.co/FCMDCwrrQ0
@ITF_fund: Zavihaj hlačnico + objavi sliko s #PosodiSvojoNogo = 1€ za rehabilitacijo žrtve konfliktov --->… https://t.co/JUVbRSLb3K
@ITF_fund: Danes smo hlačnice vihali na Pravni fakulteti v Ljubljani s študentsko skupino #panda. Hvala vsem, ki ste sodeloval… https://t.co/OIxIGCils2
@ITF_fund: .@MofaJapan_en allocating additional funds to @ITF_fund intended for release of 295,638 m² of mine-contaminated lan… https://t.co/k1JVJ6p32T
@ITF_fund: Napačen korak lahko obrne življenje na glavo. S svojim dejanjem lahko pripomoreš k novim in varnim korakom.… https://t.co/oGbpEACqso
@ITF_fund: Zavihaj hlačnico + objavi sliko s #PosodiSvojoNogo = 1€ za rehabilitacijo žrtve konfliktov --->… https://t.co/QIkXkDeMhV

Ponovna donacija Irske

16.12.2004

Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) je prejela novo donacijo Irske v višini 115.450,00 EURO. Sporazum o donaciji sta v prostorih Veleposlaništva Irske v Ljubljani podpisala irski veleposlanik v Sloveniji, Gary Ansbro in direktor ITF, Dorijan Marši?. Nova donacija Irske je že tretja donacija ITF-u te države. Prvi dve donaciji v letu 2000 in 2003 v skupni višini ve? kot 169.400 USD sta bili prav tako kot tokratna namenjena razminiranju v Bosni in Hercegovini. 

S pomo?jo prvih dveh donacij Irske je ITF v letu 2000 o?istil ve? kot 100.000 kvadratnih metrov ozemlja in našel 45 min ter 8 NUS na podro?ju Biha?a in Pelagi?evega v BiH ter v letu 2003/2004 mehansko pripravil ve? kot 378.000 kvadratnih metrov površine, ki je bila kasneje o?iš?ena s strani entiteskih vojsk.


Bosna in Hercegovina je minsko najbolj onesnažena država v regiji JV Evrope, kjer mine še vedno predstavljajo velik destabilizacijski faktor, saj zavirajo vrnitev ljudi na njihove domove in onemogo?ajo dostop do obdelovalnih površin in infrastrukture. Mine tako v BiH še vedno zavirajo obnovo in razvoj. Prav zaradi tega ima pomo? Irske v procesu razminiranja še toliko ve?ji pomen, saj prispeva tudi k izgradnji zaupanja donatorjev do razvoja Bosne in Hercegovine, najve?je žrtve nedavnih krvavih konfliktov.