Press
@ITF_fund: Our activities in the Kyrgyz Republic are supported by:@StateDeptm, @MOFAkr_eng and implemented with close cooperat… https://t.co/JtGlAfh41u
@ITF_fund: Planning for the fifth edition of #LendYourLeg is in full swing. We will roll up our pant legs in support of a mine… https://t.co/xEyB4RTgGH
@ITF_fund: We join countless organisations and nations around the world in the celebration of the #WorldSocialJusticeDay Foto:… https://t.co/U9w0UeR3GS
@ITF_fund: .@StateDeptPM continues to support ITF work in #Albania with securing funds for hotspots clearance by @NPAdisarm an… https://t.co/ZWy7MwhNB7
@ITF_fund: Hello from Tel Aviv! A busy week in #Israel regarding @ITF_fund project where we met with #INMAA. https://t.co/xeazQlIJs2
@ITF_fund: We apply several guidelines within all aspects of our work, with which we try to enhance #HumanSecurity, including… https://t.co/boSFdBcKzI
@ITF_fund: Busy week and countless meetings in Geneva! Just discussed the #MineAction needs in #Iraq with Mr Khalid Jabbar, D… https://t.co/j0bzs5kDyX

Ponovna donacija Irske

16.12.2004

Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) je prejela novo donacijo Irske v višini 115.450,00 EURO. Sporazum o donaciji sta v prostorih Veleposlaništva Irske v Ljubljani podpisala irski veleposlanik v Sloveniji, Gary Ansbro in direktor ITF, Dorijan Marši?. Nova donacija Irske je že tretja donacija ITF-u te države. Prvi dve donaciji v letu 2000 in 2003 v skupni višini ve? kot 169.400 USD sta bili prav tako kot tokratna namenjena razminiranju v Bosni in Hercegovini. 

S pomo?jo prvih dveh donacij Irske je ITF v letu 2000 o?istil ve? kot 100.000 kvadratnih metrov ozemlja in našel 45 min ter 8 NUS na podro?ju Biha?a in Pelagi?evega v BiH ter v letu 2003/2004 mehansko pripravil ve? kot 378.000 kvadratnih metrov površine, ki je bila kasneje o?iš?ena s strani entiteskih vojsk.


Bosna in Hercegovina je minsko najbolj onesnažena država v regiji JV Evrope, kjer mine še vedno predstavljajo velik destabilizacijski faktor, saj zavirajo vrnitev ljudi na njihove domove in onemogo?ajo dostop do obdelovalnih površin in infrastrukture. Mine tako v BiH še vedno zavirajo obnovo in razvoj. Prav zaradi tega ima pomo? Irske v procesu razminiranja še toliko ve?ji pomen, saj prispeva tudi k izgradnji zaupanja donatorjev do razvoja Bosne in Hercegovine, najve?je žrtve nedavnih krvavih konfliktov.