Press
@ITF_fund: #April weather can always surprise. Snowy Municipality of Ilijaš, Bosnia and Herzegovina. https://t.co/Q9dkhFhBIu
@ITF_fund: In 20 years ITF raised over 411 mio USD of donor funds that enabled it to implement over 3,100 programs and project… https://t.co/6ceYJWJiz9
@ITF_fund: .@ITF_fund is looking forward to join the #MineAction Symposium this year, too! https://t.co/4LuvUjNYhk
@ITF_fund: ITF Annual Report 2016 is out! In 2016, ITF implemented 31 projects in 18 countries and areas:… https://t.co/Aleom8ob3f
@ITF_fund: At @MZZRS for @ITF_fund Board or Advisors Session, chaired by @SeanOReganIRL. Currently on the agenda: ITF Annual R… https://t.co/XZGopAPXhx
@ITF_fund: It's always a pleasure to work with @MineActionHR! #partnerships https://t.co/hblSIGCW09
@ITF_fund: 1275 hlačnic! Hvala vsem, ki ste posodili svoje noge & @IrlEmbLjubljana in Krka, d. d., Novo mesto za donaciji. https://t.co/KpWF7IMmhJ

Ponovna donacija Irske

16.12.2004

Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) je prejela novo donacijo Irske v višini 115.450,00 EURO. Sporazum o donaciji sta v prostorih Veleposlaništva Irske v Ljubljani podpisala irski veleposlanik v Sloveniji, Gary Ansbro in direktor ITF, Dorijan Marši?. Nova donacija Irske je že tretja donacija ITF-u te države. Prvi dve donaciji v letu 2000 in 2003 v skupni višini ve? kot 169.400 USD sta bili prav tako kot tokratna namenjena razminiranju v Bosni in Hercegovini. 

S pomo?jo prvih dveh donacij Irske je ITF v letu 2000 o?istil ve? kot 100.000 kvadratnih metrov ozemlja in našel 45 min ter 8 NUS na podro?ju Biha?a in Pelagi?evega v BiH ter v letu 2003/2004 mehansko pripravil ve? kot 378.000 kvadratnih metrov površine, ki je bila kasneje o?iš?ena s strani entiteskih vojsk.


Bosna in Hercegovina je minsko najbolj onesnažena država v regiji JV Evrope, kjer mine še vedno predstavljajo velik destabilizacijski faktor, saj zavirajo vrnitev ljudi na njihove domove in onemogo?ajo dostop do obdelovalnih površin in infrastrukture. Mine tako v BiH še vedno zavirajo obnovo in razvoj. Prav zaradi tega ima pomo? Irske v procesu razminiranja še toliko ve?ji pomen, saj prispeva tudi k izgradnji zaupanja donatorjev do razvoja Bosne in Hercegovine, najve?je žrtve nedavnih krvavih konfliktov.