Press
@ITF_fund: ITF's Cluster Munitions Clearance Project in Sjenica, #Serbia, is closed and the area is returned to the local comm… https://t.co/ax5QXWbB8I
@ITF_fund: ITF work in Albania w/ @ALB_AID @StateDeptPM include vocational training and reintegration of ERW/UXO victims to en… https://t.co/3tC2812QqV
@ITF_fund: ITF visited Jube Sukth project site in #Albania, where hotspots clearance continues in cooperation w/ @NPAdisarm an… https://t.co/dMhrQQLObP
@ITF_fund: Ambassador Bergant and Mr Mulić, Directorate for Emergency Management, discuss the needs in #Montenegro and future… https://t.co/NAQ5jv3JQ1
@ITF_fund: Representing the colours of @ITF_fund at @MZZRS marking 25 years of Slovenian membership at the @UN https://t.co/K2G9tOtXb5
@ITF_fund: Our colleague Iztok at #AfricaDay presenting Early Warning and Response Directorate project with @ecowas_cedeao… https://t.co/cuWz2sbfJL
@ITF_fund: Thanks to @SLOinUSA and @SLOinCAN for assistance before and during our visit in #USA and #Canada!

Prebivalcem severne Albanije predana očiščena minska polja

25.09.2003

Življenje v JV Evropi se po konfliktih v 90-ih letih vra?a v normalne tirnice

PREBIVALCEM SEVERNE ALBANIJE PREDANA O?IŠ?ENA MINSKA POLJA

Predstavniki ITF skupaj s ?eškim veleposlanikom obiskali severno Albanijo, kjer potekajo aktivnosti deminiranja in pomo?i žrtvam min

S pomo?jo mednarodne skupnosti in Slovenije se v Albaniji zmanjšuje obseg minsko ogroženih podro?ij. Predstavniki Mednarodne ustanove – fundacije za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) so se skupaj s ?eškim veleposlanikom v Sloveniji Tomašem Szunyogom danes v vasi Stoberda v severni Albaniji udeležili predaje o?iš?enih minskih polj v uporabo lokalnemu prebivalstvu. S sredstvi, ki so jih preko ITF-a donirale ?eška, Luksemburg, Nem?ija, ZDA ter EU, sta organizaciji DanChurcAid ter Swiss Foundation for Mine Action v regijah Kukes, Has in Tropoje letos o?istili preko 100.000 m² ozemlja. Mednarodna ustanova – fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) je letos za aktivnosti v Albaniji zbrala preko 2,7 milijona ameriških dolarjev, od leta 2000 pa skupaj že ve? kot 7,4 milijona.

Preko nevladnih deminerskih organizacij DanChurcAid ter Swiss Foundation for Mine Action je bilo v Albaniji od aprila letos o?iš?enih ve? kot 200.000 kvadratnih metrov ozemlja, pri ?emer so našli in odstranili preko 900 protipehotnih min. O?iš?eno ozemlje je velikega pomena za prebivalce na severu Albanije, ki živijo v veliki revš?ini in so odvisni predvsem od poljedelstva in ekstenzivne živinoreje.  Današnje predaje o?iš?ene površine so se poleg ?eškega veleposlanika, predstavnikov ITF-a in albanskih oblasti udeležili še predstavniki razli?nih veleposlaništev v Tirani, med njimi Francije, Nem?ije, ZDA, EU, ?eške republike, NATO in UNDP. ?eški veleposlanik Szunyog je obiskal tudi deloviš?e nevladne organizacije DanChurcAid. ?eška vlada namre? na tem obmo?ju financira razminiranje s pomo?jo ekip psov, v višini 50.000 ameriških dolarjev. Poleg demonstracije dela psov je bil obisk tudi priložnost za predstavitev stroja za razminiranje ML-1, ki so ga ZDA donirale albanskemu centru za razminiranje (AMAE) in ki ga pri svojih operacijah uporablja Swiss Foundation for Mine Action.

Mednarodna ustanova – fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITFob aktivnostih deminiranja Albaniji pomaga tudi s programom pomo?i žrtvam min. Tako bo do konca leta 2003 na Inštitutu za rehabilitacijo Republike Slovenije fundacija financirala rehabilitacijo ve? kot 80 žrtev min iz Albanije. S sredstvi, ki jih je zbral ITF, pa bo opremljena tudi operacijska soba v bolnišnici v Kukesu, ki je regionalna bolnišnica za vse minsko onesnažene regije, vendar do sedaj ni imela skoraj nobene medicinske opreme.

ernej Cimperšek, direktor ITF, je ob današnji predaji o?iš?enega ozemlja izjavil: »?e se bo zbiranje donacij tudi v letih 2004 in 2005 nadaljevalo v enaki meri kot letos, so lahko minska polja v Albaniji dokon?no o?iš?ena že leta 2005. To je nedvomno cilj, ki si ga ITF prizadeva dose?i in s pomo?jo naših donatorjev smo na dobri poti. Seveda pa se zavedamo, da ga zagotovo najbolj neu?akano pri?akujejo prebivalci v onesnaženih regijah Kukes, Has in Tropoje.«

Pas onesnaženega ozemlja, ki poteka vzdolž meje med Srbijo in ?rno goro (Kosovo) ter Albanijo je dolg 140 kilometrov širok do 400 metrov in je posledica konflikta na Kosovu v letu 1999, v katerem so tedanje jugoslovanske sile polagale mine v notranjost albanskega ozemlja, da bi s tem prepre?ile prehod pomo?i za KLA.

 

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSC 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.