Press
@ITF_fund: We thank one of our greatest friends Amb @SeanOReganIRL @IrlEmbLjubljana for his contirbution to ITF and wish him a… https://t.co/9VyW81k3vk
@ITF_fund: ITF se iskreno zahvaljuje VP Grmeku @SLOinBIH za nepogrešljivo pomoč pri delovanju ITF v #BiH in mu želi uspešno na… https://t.co/lCEr3IaWOm
@ITF_fund: Broadening our knowledge on ammunition effects on the #environment in Bucharest, #Romania, organised by #STO @NATO https://t.co/dV54QIEMdi
@ITF_fund: ITF is advancing with a project in #Colombia w/ @theGICHD helping @daicma establish a team of Quality Managers… https://t.co/CFgcwdSqFy
@ITF_fund: We are expanding our activities in #Albania! Albanian MoD and ITF signed an agreement on conventional weapons destr… https://t.co/34lGGKedfR
@ITF_fund: Any guesses what we are up to this time? First glimpse coming in a week or two. https://t.co/6AXF69hGxx
@ITF_fund: Presenting the final report of a project enabling scholarships for 23 landmine/UXO victims in #BIH to H. E. Esen Al… https://t.co/nIMkGcBGk2

Predstavniki ameriškega senata in kongresa izrazili podporo ITF tudi za leto 2006

26.05.2005

Podpora ameriških senatorjev delovanju ITF v regiji JV Evrope

Predstavniki ameriškega senata in kongresa izrazili podporo ITF tudi za leto 2006  

Od leta 1998 je ITF prejel s strani ZDA 82,5 milijonov ameriških dolarjev za operacije humanitarnega razminiranja

(Ljubljana, 25. maj 2005) Ameriški senatorji  so ponovno izrazili podporo ITF pri izvajanju operacij humanitarnega razminiranja na podro?ju JV Evrope. V pismu Mitchu McConnelu, predsedujo?emu pododboru ameriškega senata za dodelitev prora?unskih sredstev, ki ga je podpisalo 15 senatorjev, je izražena podpora predlogu predsednika Busha za dodelitev novih 10 milijonov ameriških dolarjev za leto 2006. Pismo podpore fundaciji pa je svojemu vodstvu poslalo tudi 46 ?lanov predstavniškega domaameriškega kongresa. Odlo?itev obojih temelji na podlagi obiska predstavnikov Mednarodne ustanove – fundacije za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) v Združenih državah Amerike v za?etku leta, nedavnega obiska ameriškega senatorja g. George Voinovicha v Ljubljani ter odli?nega sodelovanja ITF in Ameriškega State Departmenta od ustanovitve fundacije leta 1998 naprej.

ZDA so za podporo razminiranja in pomo?i žrtvam min ITF-u od leta 1998 namenile ve? kot 82,5 milijonov ameriških dolarjev, od tega 71,8 milijonov v obliki mehanizma podvajanja. S temi sredstvi je ITF razminiral ve? kot 52 milijonov kvadratnih metrov ozemlja v minsko onesnaženih državah JV Evrope, Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije, Srbije in ?rne gore, vklju?no s Kosovim, rehabilitiral preko 850 minskih žrtev in usposobil preko 300 specialistov s podro?ja rehabilitacije. ZDA tako ostajajo prvi in najpomembnejši partner ITF tudi v prihodnje.