Press
@ITF_fund: V letu 2015 so mine in eksplozivni ostanki vojne poškodovali 6.461 ljudi, od tega jih je 1.672 izgubilo življenje.… https://t.co/FCMDCwrrQ0
@ITF_fund: Zavihaj hlačnico + objavi sliko s #PosodiSvojoNogo = 1€ za rehabilitacijo žrtve konfliktov --->… https://t.co/JUVbRSLb3K
@ITF_fund: Danes smo hlačnice vihali na Pravni fakulteti v Ljubljani s študentsko skupino #panda. Hvala vsem, ki ste sodeloval… https://t.co/OIxIGCils2
@ITF_fund: We join Ireland on #StPatricksDay celebration & thank @Irskaambasada for their invaluable partnership and support with #PosodiSvojoNogo
@ITF_fund: .@MofaJapan_en allocating additional funds to @ITF_fund intended for release of 295,638 m² of mine-contaminated lan… https://t.co/k1JVJ6p32T
@ITF_fund: Napačen korak lahko obrne življenje na glavo. S svojim dejanjem lahko pripomoreš k novim in varnim korakom.… https://t.co/oGbpEACqso
@ITF_fund: Zavihaj hlačnico + objavi sliko s #PosodiSvojoNogo = 1€ za rehabilitacijo žrtve konfliktov --->… https://t.co/QIkXkDeMhV

Predstavniki ameriškega senata in kongresa izrazili podporo ITF tudi za leto 2006

26.05.2005

Podpora ameriških senatorjev delovanju ITF v regiji JV Evrope

Predstavniki ameriškega senata in kongresa izrazili podporo ITF tudi za leto 2006  

Od leta 1998 je ITF prejel s strani ZDA 82,5 milijonov ameriških dolarjev za operacije humanitarnega razminiranja

(Ljubljana, 25. maj 2005) Ameriški senatorji  so ponovno izrazili podporo ITF pri izvajanju operacij humanitarnega razminiranja na podro?ju JV Evrope. V pismu Mitchu McConnelu, predsedujo?emu pododboru ameriškega senata za dodelitev prora?unskih sredstev, ki ga je podpisalo 15 senatorjev, je izražena podpora predlogu predsednika Busha za dodelitev novih 10 milijonov ameriških dolarjev za leto 2006. Pismo podpore fundaciji pa je svojemu vodstvu poslalo tudi 46 ?lanov predstavniškega domaameriškega kongresa. Odlo?itev obojih temelji na podlagi obiska predstavnikov Mednarodne ustanove – fundacije za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) v Združenih državah Amerike v za?etku leta, nedavnega obiska ameriškega senatorja g. George Voinovicha v Ljubljani ter odli?nega sodelovanja ITF in Ameriškega State Departmenta od ustanovitve fundacije leta 1998 naprej.

ZDA so za podporo razminiranja in pomo?i žrtvam min ITF-u od leta 1998 namenile ve? kot 82,5 milijonov ameriških dolarjev, od tega 71,8 milijonov v obliki mehanizma podvajanja. S temi sredstvi je ITF razminiral ve? kot 52 milijonov kvadratnih metrov ozemlja v minsko onesnaženih državah JV Evrope, Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije, Srbije in ?rne gore, vklju?no s Kosovim, rehabilitiral preko 850 minskih žrtev in usposobil preko 300 specialistov s podro?ja rehabilitacije. ZDA tako ostajajo prvi in najpomembnejši partner ITF tudi v prihodnje.