Press
@ITF_fund: #Landmine contamination is still a big problem in #BiH. Raising awareness is part of the solution! #Ljubljana and… https://t.co/PT1WF2LXZH
@ITF_fund: Ste vedeli, da je v letu 2015 bilo očiščenih za 24.000 nogometnih igrišč onesnaženih ozemelj? #PosodiSvojoNogo https://t.co/UANop0REfG
@ITF_fund: Do 4. aprila, mednarodnega dneva ozaveščanja o nevarnosti min, zavihaj hlačnico in #PosodiSvojoNogo. @vaskoatanasov… https://t.co/PBw8F4JKqG
@ITF_fund: Our colleague delivering a presentation at the #Afghanistan Donor Coordination Workshop in Geneva. @theGICHD… https://t.co/9AOORczxQA
@ITF_fund: Ste vedeli, da je v letu 2015 po svetu zaradi min in eksplozivnih ostankov vojne vsak dan v povprečju umrlo ali bil… https://t.co/tqfzBooDd0
@ITF_fund: Glad @ITF_fund was also a topic of this important discussion! #partnership #Colombia #MineAction https://t.co/EKdZ0mXDOn
@ITF_fund: ITF is grateful for Canada's invaluable support for our activities & to @SLOinCAN for promoting our cause!… https://t.co/AC838s9S6W

REGIONALNA DELAVNICA S PODROČJA CELOSTNE REHABILITACIJE ŽRTEV MIN

19.09.2008
Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) bo v sodelovanju z Inštitutom za rehabilitacijo Republike Slovenije v nedeljo, 21. septembra 2008 v Portorožu organizirala regionalno delavnico s podro?ja celostne rehabilitacije žrtev min in ostalih neeksplodiranih sredstev. Delavnica bo organizirana ob robu 7. mediteranskega kongresa fizikalne in rehabilitacijske medicine, ki se te dni odvija v Portorožu.

Osnovni namen ITF je s pomo?jo regionalne delavnice vzpostaviti skupino rehabilitacijskih strokovnjakov s podro?ja JV Evrope, ki bo nudila strokovno pomo? ter usposabljanja v državah prejemnicah pomo?i s strani ITF. Na podro?ju celostne rehabilitacije žrtev min ITF uspešno sodeluje z IRRS že od ustanovitve v letu 1998, kjer je bilo do danes rehabilitiranih že preko 800 žrtev min in izvedeno vrsta usposabljanj za preko 400 strokovnjakov s podro?ja rehabilitacije žrtev min iz JV Evrope in Zakavkazja. Predvsem usposabljanja so pomemben faktor pri vzpostavitvi nacionalnih sistemov rehabilitacije in pomo?i žrtev min v minsko onesnaženih državah. ITF cilj je namre? vzpostaviti uspešen in u?inkovit sistem rehabilitacije žrtev min, ki naj bi bil dostopen vsem žrtvam min v mati?ni državi.  Poleg fizi?ne rehabilitacije žrtev min ITF podpira tudi razli?ne programe, ki nudijo psiho-socialno in ekonomsko pomo? žrtvam min, in jih tako pripravijo na uspešno vklju?itev v vsakdanje življenje. Poleg strokovnjakov iz slovenskega IRRS se bodo delavnice udeležili še strokovnjaki iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Gruzije, Makedonije, Srbije, UNMIK/Kosova, Tadžikistana ter predstavnik Mednarodnega odbora Rde?ega Križa (ICRC). Skupina strokovnjakov bo tako pomemben partner ITF pri izvajanju razli?nih usposabljanj in izmenjave izkušenj s podro?ja rehabilitacije žrtev min v državah delovanja ITF – predvsem v smeri novih strateških usmeritev ITF – tudi izven regije JV Evrope, kamor je ITF razširil svoje delovanje  (Zakavkazje, Centralna Azija, Libanon, Kolumbija in Jordanija). <BR>Kljub vsemu, pa za ITF osnovni cilj delovanja še vedno ostaja regija JV Evrope, ki spada med najbolj onesnažene regije v svetu – z grožnjo min in neeksplodiranih ubojnih sredstev se soo?a kar 3,5 milijona ljudi.