Press
@ITF_fund: Representing the colours of @ITF_fund at @MZZRS marking 25 years of Slovenian membership at the @UN https://t.co/K2G9tOtXb5
@ITF_fund: Our colleague Iztok at #AfricaDay presenting Early Warning and Response Directorate project with @ecowas_cedeao… https://t.co/cuWz2sbfJL
@ITF_fund: Thanks to @SLOinUSA and @SLOinCAN for assistance before and during our visit in #USA and #Canada!
@ITF_fund: Very glad to have the opportunity to exchange views with @BobNaultMP on mine action, especially in key countries li… https://t.co/9NQ7bgJtPN
@ITF_fund: It was wonderful being back in Canada! Thank you to @CanadaFP for support so far & discussion on possibilities for… https://t.co/hahScRJcUg

REGIONALNA DELAVNICA S PODROČJA CELOSTNE REHABILITACIJE ŽRTEV MIN

19.09.2008
Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) bo v sodelovanju z Inštitutom za rehabilitacijo Republike Slovenije v nedeljo, 21. septembra 2008 v Portorožu organizirala regionalno delavnico s podro?ja celostne rehabilitacije žrtev min in ostalih neeksplodiranih sredstev. Delavnica bo organizirana ob robu 7. mediteranskega kongresa fizikalne in rehabilitacijske medicine, ki se te dni odvija v Portorožu.

Osnovni namen ITF je s pomo?jo regionalne delavnice vzpostaviti skupino rehabilitacijskih strokovnjakov s podro?ja JV Evrope, ki bo nudila strokovno pomo? ter usposabljanja v državah prejemnicah pomo?i s strani ITF. Na podro?ju celostne rehabilitacije žrtev min ITF uspešno sodeluje z IRRS že od ustanovitve v letu 1998, kjer je bilo do danes rehabilitiranih že preko 800 žrtev min in izvedeno vrsta usposabljanj za preko 400 strokovnjakov s podro?ja rehabilitacije žrtev min iz JV Evrope in Zakavkazja. Predvsem usposabljanja so pomemben faktor pri vzpostavitvi nacionalnih sistemov rehabilitacije in pomo?i žrtev min v minsko onesnaženih državah. ITF cilj je namre? vzpostaviti uspešen in u?inkovit sistem rehabilitacije žrtev min, ki naj bi bil dostopen vsem žrtvam min v mati?ni državi.  Poleg fizi?ne rehabilitacije žrtev min ITF podpira tudi razli?ne programe, ki nudijo psiho-socialno in ekonomsko pomo? žrtvam min, in jih tako pripravijo na uspešno vklju?itev v vsakdanje življenje. Poleg strokovnjakov iz slovenskega IRRS se bodo delavnice udeležili še strokovnjaki iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Gruzije, Makedonije, Srbije, UNMIK/Kosova, Tadžikistana ter predstavnik Mednarodnega odbora Rde?ega Križa (ICRC). Skupina strokovnjakov bo tako pomemben partner ITF pri izvajanju razli?nih usposabljanj in izmenjave izkušenj s podro?ja rehabilitacije žrtev min v državah delovanja ITF – predvsem v smeri novih strateških usmeritev ITF – tudi izven regije JV Evrope, kamor je ITF razširil svoje delovanje  (Zakavkazje, Centralna Azija, Libanon, Kolumbija in Jordanija). <BR>Kljub vsemu, pa za ITF osnovni cilj delovanja še vedno ostaja regija JV Evrope, ki spada med najbolj onesnažene regije v svetu – z grožnjo min in neeksplodiranih ubojnih sredstev se soo?a kar 3,5 milijona ljudi.