Press
@ITF_fund: Ste vedeli, da je v letu 2015 po svetu zaradi min in eksplozivnih ostankov vojne vsak dan v povprečju umrlo ali bil… https://t.co/tqfzBooDd0
@ITF_fund: Glad @ITF_fund was also a topic of this important discussion! #partnership #Colombia #MineAction https://t.co/EKdZ0mXDOn
@ITF_fund: ITF is grateful for Canada's invaluable support for our activities & to @SLOinCAN for promoting our cause!… https://t.co/AC838s9S6W
@ITF_fund: Danes hlačnice vihamo na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Tudi ti zavihaj hlačnico in #PosodiSvojoNogo s študentsk… https://t.co/P1lbrR3rSN
@ITF_fund: V letu 2015 so mine in eksplozivni ostanki vojne poškodovali 6.461 ljudi, od tega jih je 1.672 izgubilo življenje.… https://t.co/FCMDCwrrQ0
@ITF_fund: Zavihaj hlačnico + objavi sliko s #PosodiSvojoNogo = 1€ za rehabilitacijo žrtve konfliktov --->… https://t.co/JUVbRSLb3K
@ITF_fund: Danes smo hlačnice vihali na Pravni fakulteti v Ljubljani s študentsko skupino #panda. Hvala vsem, ki ste sodeloval… https://t.co/OIxIGCils2

Regionalno sodelovanje in krepitev zaupanja za učinkovito protiminsko delovanje v regiji Južnega Zakavkazja in Osrednje Azije

12.10.2005

Regionalno sodelovanje in krepitev zaupanja za u?inkovito protiminsko delovanje v regiji Južnega Zakavkazja in Osrednje Azije

Za uspešno reševanje minskega problema v tej regiji je nujna vzpostavitev primernega ozra?ja za dialog med prizadetimi državami

(Ig, Tbilisi, 7. oktober 2005) Mednarodna ustanova - fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) je v sodelovanju z organizacijo OVSE pripravila delavnico na temo “Regionalno sodelovanje in krepitev zaupanja skozi izvajanje aktivnosti na podro?ju protiminskega delovanja”, ki je potekala od 5. do 6. oktobra 2005 v Tbilisiju v Gruziji. Za izvedbo delavnice, ki jo je gostila gruzijska vlada, so finan?na sredstva prispevale vlade Slovenije, Kanade in Nizozemske. Osnovna cilja delavnice v Tbilisiju sta bila predstavitev razsežnosti minskega problema v regiji Južnega Zakavkazja in Osrednje Azije ter vzpostavitev primernega ozra?ja za dialog med Gruzijo, Azerbejdžanom in Armenijo ter državami Centralno Azijske regije, ki naj bi prispeval k doseganju dogovora o možnih na?inih sodelovanja v okvirju protiminskega delovanja. Z doseženim dogovorom bi se okrepilo zaupanje med državami ter omogo?ila vzpostavitev širšega regijskega sodelovanja.

V okviru delavnice so bili predstavljeni številni primeri krepitve zaupanja in regionalnega sodelovanja v drugih minsko ogroženih regijah, ki so služili kot osnova za nadaljno razpravo o možnostih izboljšanja regionalnega sodelovanja v Južnem Zakavkazju ter v regiji Osrednje Azije. Sodelovalo je ve? kot 70 udeležencev, vklju?no z delegacijami iz Armenije, Azerbejdžana, Gruzije, Tadžikistana, Kirgistana, Kazahstana ter številnimi nevladnimi in mednarodnimi organizacijami, ki so dejavne na podro?ju protiminskega delovanja. Organizirana delavnica je predstavljala tudi priložnost za OVSE, ki je vodilna mednarodna organizacija v regiji Južnega Zakavkazja in Osrednji Aziji, da podpre prizadevanja za odstranjevanje min ter druge aktivnosti v okvirju protiminskega delovanja, s katerimi bi se izboljšala varnost ter socio-ekonomske razmere v regiji, kar dopolnjuje njene osnovne dejavnosti in dodatno prispeva h krepitvi vloge OVSE v regiji. Vsi udeleženci delavnice so se v sklepni izjavi dogovorili, da se nadaljevalni sestanek delavnice organizira v regiji Osrednje Azije ter da se medsebojno sodelovanje in odnosi okrepijo v cilju osvoboditve regije Južnega Zakavkazja in Osrednje Azije od min in drugih neeksplodiranih ubojnih sredstev. Mine so eden od  najbolj pere?ih varnostnih, humanitarnih, okoljskih, gospodarskih in razvojnih problemov v mednarodni skupnosti. Podro?ja onesnažena z minami v veliki meri posredno oz. neposredno vplivajo na življenje skupnosti. Ta vpliv se manifestira v velikem številu civilnih žrtev, splošnem zdravju prebivalstva, v izgubah pri živinoreji, obdelavi kmetijskih zemjiš?ih, proizvodnji in trgovini ter skozi nenehni strah in ob?utek nevarnosti civilnega prebivalstva, ki živi v ozra?ju sovražnosti, nezaupanja in nestrpnosti.