Press
@ITF_fund: Republiki #Sloveniji želimo vse najboljše ob 26. obletnici osamosvojitve in čestitamo vsem državljanom ob dnevu drž… https://t.co/PEYg8NX0fl
@ITF_fund: We thank one of our greatest friends Amb @SeanOReganIRL @IrlEmbLjubljana for his contirbution to ITF and wish him a… https://t.co/9VyW81k3vk
@ITF_fund: ITF se iskreno zahvaljuje VP Grmeku @SLOinBIH za nepogrešljivo pomoč pri delovanju ITF v #BiH in mu želi uspešno na… https://t.co/lCEr3IaWOm
@ITF_fund: Broadening our knowledge on ammunition effects on the #environment in Bucharest, #Romania, organised by #STO @NATO https://t.co/dV54QIEMdi
@ITF_fund: ITF is advancing with a project in #Colombia w/ @theGICHD helping @daicma establish a team of Quality Managers… https://t.co/CFgcwdSqFy
@ITF_fund: We are expanding our activities in #Albania! Albanian MoD and ITF signed an agreement on conventional weapons destr… https://t.co/34lGGKedfR
@ITF_fund: Any guesses what we are up to this time? First glimpse coming in a week or two. https://t.co/6AXF69hGxx

Štiri leta uspešnega delovanja Mednarodne ustanove-fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF) in zaupanja donatorjev

09.10.2002

Mednarodna ustanova - fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) je 30. septembra 2002 zbrala prvih 100 miljonov ameriških dolarjev za svoje aktivnosti v regiji jugovzhodne Evrope. Ta številka je nedvomno dokaz zaupanja donatorjev in zadovoljstva z njenim delom. 24 držav donatork in Evropska unija ter ve? kot 30 organizacij, podjetij in posameznikov je do danes doniralo sredstva v ITF; najve?ji donatorji so ZDA, Norveška, Kanada, Evropska unija, Slovenija, Nem?ija in Švica. Slovenija je do danes prispevala 2,6 miljona ameriških dolarjev v ITF, kar je bil tudi razlog, da je bila septembra sprejeta v Mine Action Support Group, ki je telo donatorjev za protiminsko delovanje, ki deluje v okviru Združenih narodov.

ITF je bil ustanovljen marca 1998 s strani Vlade Republike Slovenije in se je v štirih in pol letih svojega delovanja izoblikoval v glavnega akterja na podro?ju razminiranja v JV Evropi, saj izvaja aktivnosti v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Makedoniji in Jugoslaviji. V minsko onesnaženih državah je ITF do septembra 2002 o?istil ve? kot 31 miljonov kvadratnih metrov ozemlja in s svojimi programi pomo?i žrtvam min pomagal rehabilitirati ve? kot 680 žrtev min v Inštitutu za rehabilitacijo Republike Slovenije in rehabilitacijskih centrih v Bosni in Hercegovini.

Navkljub vsem uspehom je v regiji JVE je še vedno ve? kot 4.000 kvadratnih kilometrov ozemlja onesnaženega z minami in pri?akovati je, da te države (predvsem Hrvaška in Bosna in Hercegovina, ki sta najbolj minsko onesnaženi državi v regiji JVE) ne bodo o?iš?ene min vsaj do leta 2010. Minirana podro?ja, predvsem za njive, sadovnjake in pašnike pa prebivalstvu prepre?ujejo normalno eksistenco. Navkljub obsežnim programom ozaveš?anja prebivalstva o nevarnosti min in razminiranju mine v minsko onesnaženih državah v regiji še vedno ranijo ali ubijejo sedem ljudi mese?no.

ITF je odigral tudi pomembno vlogo na podro?ju regionalnega sodelovanja. Povezal je minsko onesnažene države v Koordinacijski svet JVE za protiminsko delovanje (South Eastern Europe Mine Action Coordination Council - SEEMACC), kjer si države v regiji izmenjujejo izkušnje, znanje in informacije na podro?ju dejavnosti razminiranja.

Zaradi dobrih rezultatov dela ITF-a v regiji JV Evrope, so tako donatorji kot tudi tri države regije Zakavkazja (Armenija, Azerbajdžan, Gruzija) izrazile željo in pokazale interes za sodelovanje z ITF-om na podro?ju humanitarnega razminiranja in pomo?i žrtvam min. Tako so predstavniki ITF-a že obiskali Armenijo in Azerbajdžan, s katerim je ITF tudi podpisal Administrativni sporazum. V novembru 2002 pa je na?rtovan obisk v Gruzijo.