Press
@ITF_fund: Last day at the #MineAction Symposium 2017! Currently, discovering the links between #terrorism and explosive remna… https://t.co/EOy3bakZG8
@ITF_fund: We all want peace and a world without mines -- the #MineAction Symposium 2017 is officially opened! @MineActionHR https://t.co/j54oDh1a9K
@ITF_fund: Foreign minister H. E. Mr Luis Filipe Tavares, Ambassador @damjan_bergant ITF director, at @ITF_fund headquarters,… https://t.co/zI83lGaS1T
@ITF_fund: Issue 21.1 of the Journal of CWD is out, with the contribution of our colleague Gregor Sančanin. @CISRJMU https://t.co/g4Xl5fZPCa
@ITF_fund: #April weather can always surprise. Snowy Municipality of Ilijaš, Bosnia and Herzegovina. https://t.co/Q9dkhFhBIu
@ITF_fund: In 20 years ITF raised over 411 mio USD of donor funds that enabled it to implement over 3,100 programs and project… https://t.co/6ceYJWJiz9
@ITF_fund: .@ITF_fund is looking forward to join the #MineAction Symposium this year, too! https://t.co/4LuvUjNYhk

Štiri leta uspešnega delovanja Mednarodne ustanove-fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF) in zaupanja donatorjev

09.10.2002

Mednarodna ustanova - fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) je 30. septembra 2002 zbrala prvih 100 miljonov ameriških dolarjev za svoje aktivnosti v regiji jugovzhodne Evrope. Ta številka je nedvomno dokaz zaupanja donatorjev in zadovoljstva z njenim delom. 24 držav donatork in Evropska unija ter ve? kot 30 organizacij, podjetij in posameznikov je do danes doniralo sredstva v ITF; najve?ji donatorji so ZDA, Norveška, Kanada, Evropska unija, Slovenija, Nem?ija in Švica. Slovenija je do danes prispevala 2,6 miljona ameriških dolarjev v ITF, kar je bil tudi razlog, da je bila septembra sprejeta v Mine Action Support Group, ki je telo donatorjev za protiminsko delovanje, ki deluje v okviru Združenih narodov.

ITF je bil ustanovljen marca 1998 s strani Vlade Republike Slovenije in se je v štirih in pol letih svojega delovanja izoblikoval v glavnega akterja na podro?ju razminiranja v JV Evropi, saj izvaja aktivnosti v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Makedoniji in Jugoslaviji. V minsko onesnaženih državah je ITF do septembra 2002 o?istil ve? kot 31 miljonov kvadratnih metrov ozemlja in s svojimi programi pomo?i žrtvam min pomagal rehabilitirati ve? kot 680 žrtev min v Inštitutu za rehabilitacijo Republike Slovenije in rehabilitacijskih centrih v Bosni in Hercegovini.

Navkljub vsem uspehom je v regiji JVE je še vedno ve? kot 4.000 kvadratnih kilometrov ozemlja onesnaženega z minami in pri?akovati je, da te države (predvsem Hrvaška in Bosna in Hercegovina, ki sta najbolj minsko onesnaženi državi v regiji JVE) ne bodo o?iš?ene min vsaj do leta 2010. Minirana podro?ja, predvsem za njive, sadovnjake in pašnike pa prebivalstvu prepre?ujejo normalno eksistenco. Navkljub obsežnim programom ozaveš?anja prebivalstva o nevarnosti min in razminiranju mine v minsko onesnaženih državah v regiji še vedno ranijo ali ubijejo sedem ljudi mese?no.

ITF je odigral tudi pomembno vlogo na podro?ju regionalnega sodelovanja. Povezal je minsko onesnažene države v Koordinacijski svet JVE za protiminsko delovanje (South Eastern Europe Mine Action Coordination Council - SEEMACC), kjer si države v regiji izmenjujejo izkušnje, znanje in informacije na podro?ju dejavnosti razminiranja.

Zaradi dobrih rezultatov dela ITF-a v regiji JV Evrope, so tako donatorji kot tudi tri države regije Zakavkazja (Armenija, Azerbajdžan, Gruzija) izrazile željo in pokazale interes za sodelovanje z ITF-om na podro?ju humanitarnega razminiranja in pomo?i žrtvam min. Tako so predstavniki ITF-a že obiskali Armenijo in Azerbajdžan, s katerim je ITF tudi podpisal Administrativni sporazum. V novembru 2002 pa je na?rtovan obisk v Gruzijo.