Press
@ITF_fund: Danes hlačnice vihamo na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Tudi ti zavihaj hlačnico in #PosodiSvojoNogo s študentsk… https://t.co/P1lbrR3rSN
@ITF_fund: V letu 2015 so mine in eksplozivni ostanki vojne poškodovali 6.461 ljudi, od tega jih je 1.672 izgubilo življenje.… https://t.co/FCMDCwrrQ0
@ITF_fund: Zavihaj hlačnico + objavi sliko s #PosodiSvojoNogo = 1€ za rehabilitacijo žrtve konfliktov --->… https://t.co/JUVbRSLb3K
@ITF_fund: Danes smo hlačnice vihali na Pravni fakulteti v Ljubljani s študentsko skupino #panda. Hvala vsem, ki ste sodeloval… https://t.co/OIxIGCils2
@ITF_fund: .@MofaJapan_en allocating additional funds to @ITF_fund intended for release of 295,638 m² of mine-contaminated lan… https://t.co/k1JVJ6p32T
@ITF_fund: Napačen korak lahko obrne življenje na glavo. S svojim dejanjem lahko pripomoreš k novim in varnim korakom.… https://t.co/oGbpEACqso
@ITF_fund: Zavihaj hlačnico + objavi sliko s #PosodiSvojoNogo = 1€ za rehabilitacijo žrtve konfliktov --->… https://t.co/QIkXkDeMhV

Štiri leta uspešnega delovanja Mednarodne ustanove-fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF) in zaupanja donatorjev

09.10.2002

Mednarodna ustanova - fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) je 30. septembra 2002 zbrala prvih 100 miljonov ameriških dolarjev za svoje aktivnosti v regiji jugovzhodne Evrope. Ta številka je nedvomno dokaz zaupanja donatorjev in zadovoljstva z njenim delom. 24 držav donatork in Evropska unija ter ve? kot 30 organizacij, podjetij in posameznikov je do danes doniralo sredstva v ITF; najve?ji donatorji so ZDA, Norveška, Kanada, Evropska unija, Slovenija, Nem?ija in Švica. Slovenija je do danes prispevala 2,6 miljona ameriških dolarjev v ITF, kar je bil tudi razlog, da je bila septembra sprejeta v Mine Action Support Group, ki je telo donatorjev za protiminsko delovanje, ki deluje v okviru Združenih narodov.

ITF je bil ustanovljen marca 1998 s strani Vlade Republike Slovenije in se je v štirih in pol letih svojega delovanja izoblikoval v glavnega akterja na podro?ju razminiranja v JV Evropi, saj izvaja aktivnosti v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Makedoniji in Jugoslaviji. V minsko onesnaženih državah je ITF do septembra 2002 o?istil ve? kot 31 miljonov kvadratnih metrov ozemlja in s svojimi programi pomo?i žrtvam min pomagal rehabilitirati ve? kot 680 žrtev min v Inštitutu za rehabilitacijo Republike Slovenije in rehabilitacijskih centrih v Bosni in Hercegovini.

Navkljub vsem uspehom je v regiji JVE je še vedno ve? kot 4.000 kvadratnih kilometrov ozemlja onesnaženega z minami in pri?akovati je, da te države (predvsem Hrvaška in Bosna in Hercegovina, ki sta najbolj minsko onesnaženi državi v regiji JVE) ne bodo o?iš?ene min vsaj do leta 2010. Minirana podro?ja, predvsem za njive, sadovnjake in pašnike pa prebivalstvu prepre?ujejo normalno eksistenco. Navkljub obsežnim programom ozaveš?anja prebivalstva o nevarnosti min in razminiranju mine v minsko onesnaženih državah v regiji še vedno ranijo ali ubijejo sedem ljudi mese?no.

ITF je odigral tudi pomembno vlogo na podro?ju regionalnega sodelovanja. Povezal je minsko onesnažene države v Koordinacijski svet JVE za protiminsko delovanje (South Eastern Europe Mine Action Coordination Council - SEEMACC), kjer si države v regiji izmenjujejo izkušnje, znanje in informacije na podro?ju dejavnosti razminiranja.

Zaradi dobrih rezultatov dela ITF-a v regiji JV Evrope, so tako donatorji kot tudi tri države regije Zakavkazja (Armenija, Azerbajdžan, Gruzija) izrazile željo in pokazale interes za sodelovanje z ITF-om na podro?ju humanitarnega razminiranja in pomo?i žrtvam min. Tako so predstavniki ITF-a že obiskali Armenijo in Azerbajdžan, s katerim je ITF tudi podpisal Administrativni sporazum. V novembru 2002 pa je na?rtovan obisk v Gruzijo.