Press
@ITF_fund: Republiki #Sloveniji želimo vse najboljše ob 26. obletnici osamosvojitve in čestitamo vsem državljanom ob dnevu drž… https://t.co/PEYg8NX0fl
@ITF_fund: We thank one of our greatest friends Amb @SeanOReganIRL @IrlEmbLjubljana for his contirbution to ITF and wish him a… https://t.co/9VyW81k3vk
@ITF_fund: ITF se iskreno zahvaljuje VP Grmeku @SLOinBIH za nepogrešljivo pomoč pri delovanju ITF v #BiH in mu želi uspešno na… https://t.co/lCEr3IaWOm
@ITF_fund: Broadening our knowledge on ammunition effects on the #environment in Bucharest, #Romania, organised by #STO @NATO https://t.co/dV54QIEMdi
@ITF_fund: ITF is advancing with a project in #Colombia w/ @theGICHD helping @daicma establish a team of Quality Managers… https://t.co/CFgcwdSqFy
@ITF_fund: We are expanding our activities in #Albania! Albanian MoD and ITF signed an agreement on conventional weapons destr… https://t.co/34lGGKedfR
@ITF_fund: Any guesses what we are up to this time? First glimpse coming in a week or two. https://t.co/6AXF69hGxx

Velika donacija Velike Britanije

08.08.2005

Velika Britanija z zneskom v višini 1.000.000 funtov pomembno prispeva k rešitvi minskega problema v regiji JVE in drugih minsko onesnaženih regijah

 

(Ljubljana, 08.08.2005) Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) je prejela donacijo Združenega kraljevstva Velike Britanije in Severne Irske v višini 1.000.000 GBP. Sporazum o donaciji sta v prostorih Britanskega veleposlaništva podpisala britanski veleposlanik v Sloveniji, Tim Simmons in direktor ITF, Dorijan Marši?.

Velika Britanija je ena izmed najve?jih  donatork ITF. Od ustanovitve ITF v letu 1998 je Velika Britanija že dvakrat prispevala donaciji v skupni višini ve? kot 1.500.000 ameriških dolarjev, ki so jih do sedaj namenili za razminiranje JV Evrope, predvsem  v Bosni in Hercegovini. 

Tokratna donacija Velike Britanije, tretja po vrsti, je namenjena razminiranju v štirih državah; Albaniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji in ?rni gori in Azerbajdžanu. V Albaniji bodo sredstva namenjena nevladni organizaciji »Danish Church Aid« (DCA), ki že od leta 2001 opravlja dela razminiranja v Albaniji. V Bosni in Hercegovini bo podprt projekt razminiranja in podpora EUFOR, ki prav tako izvaja dela humanitarnega razminiranja. V Srbiji in ?rni gori bo Velika Britanija podprla Center za razminiranje Srbije, ki kot nacionalna avtoriteta na?rtuje in izvaja projekte razminiranja. Dva projekta razminiranja pa bosta izvedena tudi v Azerbajdžanu, minsko najbolj onesnaženi državi v regiji Zakavkazja.