Press
@ITF_fund: Last day at the #MineAction Symposium 2017! Currently, discovering the links between #terrorism and explosive remna… https://t.co/EOy3bakZG8
@ITF_fund: We all want peace and a world without mines -- the #MineAction Symposium 2017 is officially opened! @MineActionHR https://t.co/j54oDh1a9K
@ITF_fund: Foreign minister H. E. Mr Luis Filipe Tavares, Ambassador @damjan_bergant ITF director, at @ITF_fund headquarters,… https://t.co/zI83lGaS1T
@ITF_fund: Issue 21.1 of the Journal of CWD is out, with the contribution of our colleague Gregor Sančanin. @CISRJMU https://t.co/g4Xl5fZPCa
@ITF_fund: #April weather can always surprise. Snowy Municipality of Ilijaš, Bosnia and Herzegovina. https://t.co/Q9dkhFhBIu
@ITF_fund: In 20 years ITF raised over 411 mio USD of donor funds that enabled it to implement over 3,100 programs and project… https://t.co/6ceYJWJiz9
@ITF_fund: .@ITF_fund is looking forward to join the #MineAction Symposium this year, too! https://t.co/4LuvUjNYhk

Velika donacija Velike Britanije

08.08.2005

Velika Britanija z zneskom v višini 1.000.000 funtov pomembno prispeva k rešitvi minskega problema v regiji JVE in drugih minsko onesnaženih regijah

 

(Ljubljana, 08.08.2005) Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) je prejela donacijo Združenega kraljevstva Velike Britanije in Severne Irske v višini 1.000.000 GBP. Sporazum o donaciji sta v prostorih Britanskega veleposlaništva podpisala britanski veleposlanik v Sloveniji, Tim Simmons in direktor ITF, Dorijan Marši?.

Velika Britanija je ena izmed najve?jih  donatork ITF. Od ustanovitve ITF v letu 1998 je Velika Britanija že dvakrat prispevala donaciji v skupni višini ve? kot 1.500.000 ameriških dolarjev, ki so jih do sedaj namenili za razminiranje JV Evrope, predvsem  v Bosni in Hercegovini. 

Tokratna donacija Velike Britanije, tretja po vrsti, je namenjena razminiranju v štirih državah; Albaniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji in ?rni gori in Azerbajdžanu. V Albaniji bodo sredstva namenjena nevladni organizaciji »Danish Church Aid« (DCA), ki že od leta 2001 opravlja dela razminiranja v Albaniji. V Bosni in Hercegovini bo podprt projekt razminiranja in podpora EUFOR, ki prav tako izvaja dela humanitarnega razminiranja. V Srbiji in ?rni gori bo Velika Britanija podprla Center za razminiranje Srbije, ki kot nacionalna avtoriteta na?rtuje in izvaja projekte razminiranja. Dva projekta razminiranja pa bosta izvedena tudi v Azerbajdžanu, minsko najbolj onesnaženi državi v regiji Zakavkazja.