Press
@ITF_fund: We thank one of our greatest friends Amb @SeanOReganIRL @IrlEmbLjubljana for his contirbution to ITF and wish him a… https://t.co/9VyW81k3vk
@ITF_fund: ITF se iskreno zahvaljuje VP Grmeku @SLOinBIH za nepogrešljivo pomoč pri delovanju ITF v #BiH in mu želi uspešno na… https://t.co/lCEr3IaWOm
@ITF_fund: Broadening our knowledge on ammunition effects on the #environment in Bucharest, #Romania, organised by #STO @NATO https://t.co/dV54QIEMdi
@ITF_fund: ITF is advancing with a project in #Colombia w/ @theGICHD helping @daicma establish a team of Quality Managers… https://t.co/CFgcwdSqFy
@ITF_fund: We are expanding our activities in #Albania! Albanian MoD and ITF signed an agreement on conventional weapons destr… https://t.co/34lGGKedfR
@ITF_fund: Any guesses what we are up to this time? First glimpse coming in a week or two. https://t.co/6AXF69hGxx
@ITF_fund: Presenting the final report of a project enabling scholarships for 23 landmine/UXO victims in #BIH to H. E. Esen Al… https://t.co/nIMkGcBGk2

Združene države Amerike donirale ITF-u 14 milijonov ameriških dolarjev

27.02.2002

 


Mednarodna ustanova - fundacija za razminiranje in pomo? žrtvam min (ITF) je za mehanizem podvajanja, po principu katerega je za podvajanje potrebno zbrati enak znesek iz naslova donacij, prejela že drugo donacijo Združenih držav Amerike, tokrat v višini 14 milijonov ameriških dolarjev. Sporazum o donaciji sta v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve podpisala Donald F. "Pat" Patierno, direktor Oddelka za humanitarno razminiranje pri ameriškem State Departmentu, in mag. Jernej Cimperšek, direktor ITF-a. Sve?anemu aktu podpisa sta prisostvovala tudi dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve in Johnny Young, veleposlanik Združenih držav Amerike v Sloveniji. Ve?ina tokratne donacije je s pomo?jo donatorjev že podvojena in bo poleg ?iš?enju minsko onesnaženih ozemelj in rehabilitaciji žrtev min namenjena tudi podpori struktur za razminiranje ter za usposabljanja strokovnjakov razminiranja na podro?ju JV Evrope in Afganistana.

 

Prvo donacijo v višini 28 milijonov ameriških dolarjev po mehanizmu podvajanja je kongres ZDA namenil za razminiranje in pomo? žrtvam min v maju leta 1998. ITF je s sredstvi donatorjev uspel ta znesek ne le podvojiti, temve? je za svoje delovanje zbral tudi številne unilateralne donacije. Mehanizem podvajanja je nedvomno eden izmed pomembnih razlogov, da se je ITF razvil v najpomembnejši projekt na podro?ju razminiranja v regiji JV Evrope. ITF je do sedaj iz ameriškega mehanizma podvajanja razminiral ve? kot 12 milijonov kvadratnih metrov ozemlja, natan?neje ve? kot sedem milijonov v BiH, dva milijona na Hrvaškem, skoraj tri milijone na Kosovu in 150.000 kvadratnih metrov v Albaniji. Na projektih razminiranja je sodelovalo ve? kot 20 komercialnih firm in 7 nevladnih organizacij, ki so izvajale dela na ve? kot 250 projektih razminiranja. Poleg razminiranja je ZDA financirala tudi pomo? žrtvam min, saj je omogo?ila rehabilitacijo ve? kot 260 žrtev min in pomo? ve? stotinam žrtev min v BiH. ZDA so bile tudi donatorke CAD/CAM opreme za odvzem mer in izdelavo protez Inštitutu za rehabilitacijo Republike Slovenije, hkrati pa so v preteklih letih prispevale ITF-u ve? kot 9 milijonov ameriških dolarjev unilateralnih donacij.

Isto?asno so bile ZDA ene najve?jih podpornikov ITF-ovemu regionalnemu pristopu, saj so omogo?ile izvedbo 4 usposabljanj na podro?ju odstranjevanja neeksplodiranih ubojnih sredstev, usposabljanja strokovnjakov za rehabilitacijo žrtev min ter menedžersko usposabljanje direktorjev Centrov za razminiranje. ITF je že pri?el aktivnosti, s katerimi bi pridobil ameriška sredstva tudi v naslednjem prora?unskem letu. Velik uspeh je, da je ITF že postavka v predlogu prora?una za leto 2003, ki ga je predsednik Bush predlagal kongresu, in sicer pod postavko State Departmenta, zato so v ITF prepri?ani, da se bo dosedanje dobro sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje.